24.11.2017

Mielipide: Turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tarvitaan hoidon ja hoivan ammattilaisia

SuPerin tavoitteena varhaiskasvatuksessa on, että sekä lapsilla että heitä hoitavilla ammattilaisilla on päiväkodissa mahdollisimman hyvät oltavat. Lapsen etu on pieni lapsiryhmä, riittävän lyhyet hoitopäivät ja turvalliset, pysyvät hoitajat.

Lasse Laatunen ottaa Iltalehden Näkökulmassa kantaa SuPerin puheenjohtajan kirjoitukseen ”Vastataanko varhaiskasvatuksessa lapsen perustarpeisiin myös tulevaisuudessa?” (IL 21.11.). Laatunen epäilee Paavolan kirjoituksen pohjustavan vain palkkaneuvotteluja ja arvostelee kirjoitusta ay-jargoniksi.

Laatusen tiedot varhaiskasvatuksesta vaikuttavat kirjoituksen perusteella puutteellisilta ja vanhentuneilta. SuPer kantaa huolta pienten lasten hoidosta tulevaisuudessa, jossa yliopistosta valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden määrää pohditaan lisättäväksi päiväkotiryhmissä muiden ammattiryhmien kustannuksella. SuPer on jäsentensä, siis mm. lähihoitajien ja lastenhoitajien edunvalvoja. Valitettavasti saamme varhaiskasvatuksen kentältä viestejä, joiden mukaan kaikki yliopistokoulutetut lastentarhanopettajat eivät halua osallistua pienten lasten perushoidollisiin tehtäviin eivätkä siis ole ymmärtäneet mitä työ varhaiskasvatuksen arjessa on.

Tutkimukset osoittavat, että pieni lapsi tarvitsee ensisijaisesti hoivaa aina kolmeen ikävuoteen saakka. Varhaiskasvatuksen työtehtävistä suurin osa on perushoidollista työtä, puhtaanapitoa ja ulkoilun valvontaa. Mitä pienempi lapsi on, sen suurempi osa ajasta kuluu turvalliseen hoitoon, jonka yhteydessä myös tuetaan lapsen omaa kasvua ja kehitystä esim. ruokailutilanteissa. Myös kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen on peräänkuuluttanut sitä, että lapsen hoito ja hoiva on olennainen osa pikkulapsipedagogiikkaa ja että pienten lasten varhaiskasvatuksessa hoitoa ja hoivaa tulee arvostaa riittävästi yli ammattikuntarajojen.

Perushoidolliseen työhön täytyy saada jatkossakin osaamista ja perustehtävien tekeminen kasvattavasta näkökulmasta tulee turvata ja mahdollistaa. Laadukas perushoito on myös henkilöstömitoituskysymys. Nyt lapsia suhteessa hoitajiin – hoitajan koulutuksesta riippumatta –  on usein liian paljon. Ongelmaksi nousevat myös henkilöstömitoituksen ylitykset, joita tapahtuu jatkuvasti. SuPer on huolissaan lasten turvallisuudesta, joka nyt vaarantuu jo suhdelukuylityksistä johtuen.

SuPerin tavoitteena varhaiskasvatuksessa on, että sekä lapsilla että heitä hoitavilla ammattilaisilla on päiväkodissa mahdollisimman hyvät oltavat. Lapsen etu on pieni lapsiryhmä, riittävän lyhyet hoitopäivät ja turvalliset, pysyvät hoitajat.

Huoltajien rooli lapsen elämässä hoitajina ja kasvattajina on kiistaton: jokainen vanhempi on lapsensa paras asiantuntija. Siksi yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatuksessa tiiviisti joka päivä. Jokaisessa lapsiryhmässä on myös oltava lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava ammattilainen. Lapsen paras toteutuu, jos kaikki lasta hoitavat ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä.

 

Silja Paavola
Puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer