17.9.2021

Mielipide: Turvallisuus on koko hoitotyön perusta

Hoitotyö on eri elämänvaiheissa ja tilanteissa olevien tukemista ja auttamista. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 17.9. Maailman potilasturvallisuuspäiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Vuoden 2021 teema on äidin ja vastasyntyneen turvallisuus. Suomalaiset synnyttäjät ja vastasyntyneet ovat Euroopan kärkisijoilla turvallisuudessa. Tästä huolimatta synnyttäjät saattavat kokea turvattomuuden tunnetta ja heillä voi olla pelkoja, joissa he tarvitsevat läsnäoloa, tukea ja rohkaisua.

Raskaus ja uuden perheenjäsenen syntymä ovat aina mullistavia tapahtumia. Monikulttuurisuuden ja monimuotoisten perheiden lisääntyessä hoitajat tarvitsevat aikaisempaa enemmän tietoa ja osaamista synnytykseen liittyvistä kulttuurisidonnaisista tekijöistä, joita ovat muun muassa käsitykset terveydestä ja sairaudesta sekä toiveista ja odotuksista. Lisäksi yhteisen kielen puuttuminen vuorovaikutustilanteissa sekä hoitohenkilökunnan kiire ja vähyys työmäärään nähden voivat horjuttaa turvallisuuden tunnetta ja hoitotyön laatua.

Nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa terveydenhuollossa tarvitaan entistä enemmän kaikkien ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja osaamisen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi. Aikaisemmin synnyttäjien osastoilla työskenteli koulutettuja lastenhoitajia hoitamassa vastasyntyneitä ja tukemassa äitejä sekä perheitä. SuPer korostaa, että äidit ja perheet tarvitsevat usein alkuvaiheessa tietoa, läsnäoloa ja toipumisaikaa synnytyksen ja raskauden rasituksista sekä imetyksestä.  Tähän soveltuvat hyvin lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittaneet lähihoitajat.  

Potilas- ja asiakasturvallisuus on koko hoitotyön perusta ja keskeinen osa hoidon laatua. Hyvä tapa ehkäistä kiirettä ja virheitä on huolehtia riittävästä hoitajien määrästä ja ammattitaidosta. Tällä tuetaan hoitajien ja synnyttäjien sekä perheiden hyvinvointia ja jaksamista. Maailman potilasturvallisuuspäivä on hyvä muistutus turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Huolehditaan yhdessä, että laadusta ja potilasturvallisuudesta on tulevaisuudessakin vastaamassa ammattitaitoiset hoitajat.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer