8.5.2023

Mielipide: Työehtosopimukset ovat merkittävin keino ja mahdollisuus hoitajapulan ratkaisemisessa

SuPer on antanut 4. toukokuuta kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitusten piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt ja ilmoitetut varhaiskasvatuksen yritykset. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto annettiin koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5. alkaen.

Työnantajan esitys ei olisi ratkaissut vakavaa hoitajapulaa eikä pienentänyt palkkaeroa yksityisen ja julkisen hoiva- ja varhaiskasvatussektorin välillä, vaan palkkaero olisi entisestään kasvanut. Kaikki neuvotteluosapuolet työnantaja mukaan lukien ovat 2018 yhteisesti sopineet, että julkisen sektorin selvästi korkeampi palkkataso kurotaan umpeen tulevilla sopimuskausilla. SuPer on vaatinut, että kirjausta on kunnioitettava. 

Hoitajapulan ratkaisemisessa työehtosopimusneuvotteluilla on keskeisin merkitys, sillä työehdoilla rakennetaan alan houkuttelevuutta. Palkka on yksi merkittävimmistä vetovoimatekijöistä, samoin riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja on kummallista, että tätä tosiasiaa halutaan kiertää monin tavoin. Jo vuosia on kokeiltu monia muita keinoja alan vetovoiman kohentamiseksi, mutta palkkausta ei haluta parantaa. Nyt ihmetellään, kun avoinna oleviin toimiin ei ole hakijoita.

Palkankorotusten lisäksi tarvitaan myös parannuksia työoloihin ja työhyvinvointiin. Vakavasta hoitajapulasta kertoo se, että yksityisellä sosiaalipalvelualalla on muodostunut tavaksi, että työntekijät joutuvat pitämään kesälomansa useammassa pätkässä, vaikka laki ja työehtosopimuksen kirjaus lähtevät nimenomaan oikeudesta yhdenjaksoiseen lomaan. Tämä kertoo yksityisen sektorin hankalasta tilanteesta houkutella työntekijöitä tai edes lomasijaisia. Toiminta pyörii yksiköissä ja yrityksissä vain työntekijöiden joustojen takia, esimerkiksi ylitöillä, vuoronvaihdoilla ja lomien katkomisilla.

Jokaisen ihmisen elämä on arvokas koko elämänkaaren ajan, kaikkina päivinä ja jokaisena hetkenä. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa, ja yhteiskunnalla on velvollisuus turvata hoidon saatavuus. Hyvä hoito on ihmisarvoa ja elämää kunnioittavaa, sen jokaisessa vaiheessa. Palveluja ei voida tarjota, jos koulutettuja hoitajia ei ole riittävästi. Hoitohenkilökunnan koulutus on edellytys hyvälle ja turvalliselle hoidolle, vankalle ammattitaidolle. Meillä ei ole varaa menettää koulutettuja hoitajia muille sektoreille.

Palvelujen saatavuuden ja alan vetovoiman vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten vaativaa ja vastuullista hoitotyö on tänä päivänä. SuPeriin tulee enenevässä määrin viestiä, että jäsenistö on valmis siirtymään julkiselle sektorille, jos palkka-asiaa ei korjata yksityisellä sektorilla. Työ ei lopu kesken, vaan kysymys kuuluu, kuka palvelun tarjoaa.

Silja Paavola
Puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer