10.11.2023

Mielipide: Työelämän kohtuuttomat heikennykset vievät luottamusta päättäjiin ja politiikkaan

SuPerin tuoreen kyselyn mukaan noin 95 prosenttia liiton jäsenistä vastustaa hallituksen suunnittelemia työelämän heikennyksiä. Toteutuessaan ne vaikuttavat merkittävästi hoitajien työoloihin ja palkkaukseen ja myös hoitoalan houkuttelevuuteen työpaikkana ja siten kansalaisten tarvitsemien palvelujen saatavuuteen.

Myös hyvinvointialueet ovat käynnistämässä laajoja säästötoimia. Lähes kaikilla hyvinvointialueilla selvitetään palveluverkon tilannetta tai on jo päätetty merkittävistä lähipalvelujen supistamisista. Työntekijät ovat olleet järkyttyneitä suunnitelmista.

Sote-palveluihin ja sote-henkilöstöön kohdistuvat säästötoimet ovat erittäin lyhytnäköistä toimintaa. Julkisen sektorin palvelujen alasajolla rakennetaan luokkayhteiskuntaa, jossa vain varakkailla on mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja ajoissa.

Yksityisen sektorin palveluja tuetaan ja samaan aikaan julkista sektoria supistetaan merkittävästi. Suunta on huolestuttava. Päätöksillä tehdään arvovalintaa, jossa heikoimmista ei enää pidetä huolta.

Arvomaailma, jossa jokaisen tulee pärjätä yksin ja elämä on täysin kiinni omista valinnoista, on raaka ja epärealistinen. Tarvitsemme myös yhteiskunnan tukea. Terveys ei ole moneltakaan osin omissa käsissämme, ja jokainen meistä saattaa joutua tilanteeseen, jolloin joudumme luopumaan työelämästä ja palkkatulosta ennen eläkeikää tai tarvitsemme kevennystä nykyisiin työtehtäviin.

Myöskään palkka ei suurimmalla osalla ihmisistä ole itse päätettävissä eikä pientä palkkaa saa kuitata ammatinvalintakysymyksenä, kuten valitettavan usein kuulee. Palkkausta tulee olla mahdollisuus parantaa.

On yhteiskunnan etu, että moni haluaa opiskella esimerkiksi hoitajaksi. Miten yritysmaailmakaan pyörisi ilman yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekeviä, jotka huolehtivat kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta ja mahdollistavat monen kansalaisen työssäkäynnin?

Yksi perusasia on unohtunut päättäjiltä. Valtio on kansalaisia varten. Jos valtio ei nauti kansalaisten luottamusta eikä kohtele ihmisiä oikeudenmukaisesti, seuraa siitä tyytymättömyyttä, joka horjuttaa yhteiskuntarauhaa. Ihmiset eivät välttämättä enää halua joustaa poikkeusoloissakaan.

On viisautta kuunnella mitä suurin osa palkansaajista sanoo. Työelämän heikennyksiä ei saa toteuttaa! Suurituloiset eivät ole hoitamassa päiväkodeissa lapsia eivätkä ympärivuorokautisessa hoidossa tai kotihoidossa hoitamassa vanhuksia, mielenterveysasiakkaita tai kehitysvammaisia. He eivät myöskään ole hoitamassa sairaaloissa tai sote-keskuksissa kansalaisia. He eivät toimi esimerkiksi hoitajina, poliiseina, pelastajina, lastenhoitajina tai opettajina.

Suurin osa tämän maan palkansaajista tekee meidän kaikkien hyvinvoinnin ja elämän kannalta välttämätöntä työtä ja näiden ammattilaisten viesti on otettava tosissaan.

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja