21.2.2020

Mielipide: Työtaistelu ei ole tavoite

Sairaanhoitopiirien kerrottiin (TS 19.2.) valmistautuvan hoitajien mahdolliseen työtaisteluun kevään neuvottelujen yhteydessä. Tässä vaiheessa, kun neuvottelut ovat alkaneet, on aivan asiaankuuluvaa toimintaa, että puolin ja toisin otetaan huomioon kaikki mahdolliset tulevat tilanteet. Tavoite kaikilla kuitenkin lienee, että neuvotellen saavutetaan osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Työtaistelu ei siis ole kenenkään ensisijainen tavoite. Myöskään kenenkään henkeä tai terveyttä ei vaaranneta, mutta tosiasia on, että mahdollisessa työtaistelutilanteessa saattaa tulla viivästyksiä kiireettömään hoitoon.

Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin on kaikilla perustuslaillinen oikeus ja järjestöt tuntevat vastuunsa ja velvoitteensa näissä tilanteissa. Työnantajalle annetaan esimerkiksi mahdollinen lakkovaroitus säädetyissä aikarajoissa, jolloin tilanteeseen on mahdollista varautua. Jutussa mainittu hätätyö tulee kysymykseen vain poikkeustilanteissa, kun on kysymyksessä esimerkiksi äkillinen katastrofi tai laaja pandemia. Työtaistelu ei ole tämän kaltainen poikkeustilanne. Suojelutyöstä eli lakon aikana annettavasta työvoimasta neuvotellaan paikallisesti lain määrittelemissä puitteissa ja niin, ettei kenenkään henkeä tai terveyttä vaaranneta.

Kansalaisten pelotteluun tai hoitohenkilökunnan syyllistämiseen ei siis ole aihetta. Sote-alan neuvottelut ovat alkaneet ja osapuolet ovat esittäneet tavoitteensa. Salaisuus ei liene se, että näissäkin neuvotteluissa osapuolet ovat vielä tavoitteidensa osalta melko kaukana toisistaan, mutta tärkeintä on antaa neuvottelurauha ja välttää turhan paniikin lietsomista.

SuPerin ja Tehyn tavoitteet eivät ole kohtuuttomia. Tasa-arvo ohjelma, palkankorotukset, sote-sopimus ja palkattomien kiky-tuntien lopettaminen ovat kaikki perusteltuja tavoitteita, joilla haluamme turvata kansalaisille laadukasta ja turvallista hoitoa myös tulevaisuudessa. Haluamme turvata myös hoitohenkilökunnalle työsuhteen ehdot ja toimeentulon niin, että alalla jo olevat ja alalle mahdollisesti tulevat tuntevat pito- ja vetovoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Pelkkä kutsumus ei elätä.

Jaana Dalèn
pääluottamusmies, Varsinais-Suomen sh-piiri
varapuheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer