15.6.2021

Mielipide: Vanhusten kotihoidon työolot on järjestettävä inhimillisiksi

Professori Teppo Kröger muistutti Ylen vaalikeskustelussa (10.6.) vanhuspalvelujen kehittyneen muita hyvinvointipalveluja heikommin. Kaikki keskeiset ongelmat ovat edelleen olemassa – kaikista aikaisemmista vaalilupauksista huolimatta.

Tällä hallituskaudella saavutettu sitova minimihoitajamitoitus ympärivuorokautiseen vanhustenhoitoon on hyvä alku, ja sen toteutumista tulee seurata. Myös kotihoito tarvitsee kipeästi muutosta, sillä nykyisellä henkilöstömäärällä ja toimintatavoilla se romahtaa pian. Jatkuva epäinhimillinen kiire on ollut hyvin leimallista kotihoidolle useiden vuosien ajan.

Työvoimapula syvenee koko vanhustenhoidossa, sillä hoitajien määrällinen tarve kasvaa eikä ala houkuttele uusia tekijöitä kuten aikaisemmin. Moni vaihtaa alaa, koska työolot ovat kohtuuttomat eikä palkka ole kohtuullinen.

Työntekijöiden eettinen kuorma on suuri, sillä työtä ei ole mahdollisuus tehdä niin hyvin kuin haluaisi ja pitäisi. Kotihoidon osuutta vanhustenhoidossa on haluttu lisätä, mutta sinne ei ole suunnattu riittävästi rahaa. Edellytys hyvälle ja turvalliselle hoidolle ja työntekijöiden hyvinvoinnille on, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi.

Kotihoitoa voidaan kehittää myös organisoimalla työ uudelleen. Yksi ratkaisu on paluu pienempiin kotihoidon tiimeihin ja tiimin itsensä tekemään työnjakoon. Tiimiläiset suunnittelevat käyntijärjestyksen asiakkaiden tarpeista lähtien ja välimatkat huomioiden. Tällä pystytään vaikuttamaan asiakasturvallisuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

Kotihoidossa työskentelevät hoitajat ovat usein valinneet alan, koska siellä on mahdollisuus käyttää osaamistaan laaja-alaisesti. Lähihoitajan ammattitaitoa arvostetaan, ja hän saa hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti. Työ on itsenäistä, mikä sopii monelle, mutta on myös haaste johtamiselle, sillä kaikille työntekijöille tulee tarjota riittävä tuki.

Ylen vaalikeskustelussa puheenjohtajat tunnustivat kotihoidon sudenkuopat. Kotihoidon vahvistaminen suhteessa ympärivuorokautiseen hoitoon jakoi mielipiteitä.

Onkin syytä pohtia, onko koti oikea hoitopaikka esimerkiksi vuodepotilaalle? SuPerin mukaan kaikille tulee järjestää tarpeenmukainen hoitopaikka ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja tulee olla riittävästi kaikille niitä tarvitseville. Kotihoitoa tulee olla aidosti mahdollisuus toteuttaa turvallisesti ja asiakkaan tarpeet täyttäen.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer