18.1.2021

Mielipide: Vanhustenhoidon koronatartunnat on estettävä tehokkaammin

Koronatartunnat ovat levinneet rajusti vanhustenhoidon yksiköissä viime päivinä ja yksi merkittävä tekijä on suojavarusteiden puute. Niitä ei edelleenkään ole työntekijöiden käytettävissä riittävästi kaikkialla. Työnantaja vastaa asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja myös työntekijöiden turvallisuudesta.

Hoitajien suojaaminen koronalta suojaa myös asiakkaita. Suojavarusteiden tulee olla riittävän tehokkaita, ja koronapotilaiden hoitamisessa on vanhustenhoidossa käytettävä yhtä tehokkaita suojavarusteita kuin sairaaloissakin. Jotta epidemia saadaan hallintaan, on keskeistä, että tehokkaita suojavarusteita hankitaan riittävän ajoissa, eikä vasta sitten kun tartuntoja on jo tullut. Tauti leviää nopeasti, ja monin paikoin tilanteeseen reagoidaan liian myöhään ja seuraukset ovat nopeasti traagiset.

Kun koronatartunta on todettu, on kaikki asukkaat ja kaikki yksikössä työskennelleet hoitajat testattava, myös ns. keikkatyöntekijät. Näin on toimittava myös kotihoidossa, jossa hoitajat saattavat vaihtua usein. Tartunnan leviämistä estäviin toimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää pitää erillään tartunnan saaneet ja muut asukkaat, mikä on erityisen haastavaa muistisairaiden kohdalla. Heidän on vaikea ymmärtää tilannetta ja noudattaa yleisiä turvaohjeita. Myös tartunnalle altistuneet on pidettävä erillään muista asukkaista. Koronapotilaiden eristäminen on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, mikä tarkoittaa myös, että koronapotilaita hoitavien ei tule hoitaa muita asukkaita. Johdon on organisoitava työt siten että tämä on mahdollista.

Koronaepidemia vaatii paljon johtamiselta kaikkialla vanhustenhoidossa, myös kotihoidossa. Työt on organisoitava koko vuorokauden ajan ja joka päivä niin, ettei tartuntoja tule ja etteivät ne leviä. Tämä tarkoittaa jokaisen toiminnan suunnittelua etukäteen. Työntekijöillä on oikeus selkeisiin ohjeisiin, joiden mukaan on turvallista ja mahdollisimman helppo toimia.

Hoivayksiköt ovat haastavia taudin taltuttamisen kannalta esimerkiksi vierailujen vuoksi. Vierailukiellot ja -rajoitukset ovat usein välttämättömiä, mutta turvallisille vierailuille on oltava mahdollisuus, jos tilanne sen sallii. Moni hoivayksikön asukas elää elämänsä viimeisiä hetkiä ja ero läheisistä on epäinhimillistä. Yksikön johdon on vaadittava vierailijoilta turvallisuusohjeiden tiukkaa noudattamista.

Koronaepidemian taltuttamisen ydin on, että hoitohenkilökunta pysyy terveenä ja työkykyisenä. Jos hoitajat sairastuvat, on Suomi nopeasti kaaoksessa. Hoitajia pitää suojata koronatartunnoilta ja huolehtia myös työssäjaksamisesta, jota kriisi koettelee yhä vahvemmin tilanteen pitkittyessä. Kriisi voitetaan ennen pitkää, mutta se ei ole vielä ohi.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer