7.9.2020

Mielipide: Varhaiskasvatuksen timanttiset tiimit

Varhaiskasvatuksessa työtä tehdään tiimeissä. Monipuoliseen osaamiseen kuuluvat pedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö ja terveydenhuollon osaaminen. Tällä ei tarkoiteta, että ”kaikkien pitäisi tehdä kaikkea”, mutta kaikkien osaamista on arvostettava. Toivottavasti jokainen ammattilainen tuntee oman osaamisensa ja antaa myös työkaverin osaamisen kasvaa ja kehittyä – kiitosta ja kannustusta säästelemättä. Tiimi koostuu ammattilaisista, eri ammattiryhmien edustajista, joilla on yhteinen tavoite. Kenelläkään ei ole yksinään niin paljon tietoa, etteikö tiimissä tieto ja taito rikastuisi.

Varhaiskasvatuksen lähihoitajilla on laaja osaaminen, heidän pääosaamisensa on suuntautunut lasten hoitoon ja kasvatukseen. Lähihoitajalla on terveydenhuollon sekä sosiaalialan ammattihenkilöinä tietoa ja osaamista, jota ei ole muilla varhaiskasvatuksen ammattiryhmillä. Meillä ei ole varaa menettää näitä osaajia muille sektoreille, vaan varhaiskasvatuksessa tarvitaan jatkossakin lähihoitajan monipuolista osaamista.

Elokuussa varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pienenivät kolme vuotta täyttäneiden ryhmissä niin, että jatkossa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohti. Lastenhoitajalla on aiempaa paremmat mahdollisuudet kuulla lapsia ja keskittyä lasten tarpeisiin, havainnoida ja kehittää toimintaa sekä osallistua ja auttaa leikeissä ja toiminnoissa. Toisin sanoen he voivat toteuttaa paremmin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista päivää lapselle. Koronakriisi tuo paljon haasteita varhaiskasvatukseen ja pienten ryhmien merkitys korostuu entistä voimakkaammin turvallisessa hoidossa.

Korona-aika vaikutti paljon varhaiskasvatuksen työtilanteeseen, lapset jäivät kotiin ja päiväkoteja jopa suljettiin. Lähihoitajien laaja-alainen osaaminen nousi korona-aikana entistä suurempaan arvoon. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia siirrettiin vanhustenhoitoon, vammaispalveluihin ja terveydenhuollon yksiköihin. Lastenhoitajat näyttivät monipuolisen ammattitaitonsa poikkeuksellisissa oloissa. He ovat uudessa tilanteessa käärineet hihansa paikoissa, joissa monelta olisi mennyt sormi suuhun. Koska varhaiskasvatuksen lähihoitajat ovat ammattilaisia, he tarttuivat rohkeasti uusiin haasteisiin.

Lastenhoitajat saivat uusissa yksiköissä kiitosta ammattitaidostaan ja koulutuksestaan. Nyt kiitosta on tullut ammatillisesta osaamisesta, vaikka uusiin yksiköihin on siirrytty pikaisella aikataululla ja täysin toisenlaisesta ympäristöstä. Myönteinen palaute osaamisesta ja ammatillinen arvostus ovat auttaneet jaksamaan haastavissa olosuhteissa.

Silja Paavola
puheenjohtaja,
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super