1.12.2017

Kolumni: Mitä nyt tapahtuu? SuPerin työlistalla on sote ja neuvotteluissa palkankorotukset

Superilaisista moni työskentelee vanhuspuolella ja siksi avaan taas enemmän sotea. Unohtamatta silti muualla työskenteleviä superilaisia – ei heitä unohdeta muutoinkaan edunvalvonnassa. Mutta koska sote-uudistus koskee nyt eniten niitä hoitajia, joiden hoidettaville suunnitellaan niin henkilökohtaista budjettia kuin asiakasseteliä, ovat tulevat muutokset monissa asioissa suuremmat vanhuspalveluissa kuin esimerkiksi maakuntaan jäävissä sairaaloissa. Sielläkin toki on omat murheensa toimimuutoksineen ynnä muineen.

On aloitettava siitä tosiasiasta, että useat kunnat ovat yksityistäneet vanhustenhoitoa. Ja mihin se on johtanut? SuPer on monissa lausunnoissaan tuonut esille, että sote-soppaa ei saa maksattaa työntekijöillä. Sanomme ehdottomasti ei tes-shoppailulle eli palkanalennukselle, henkilöstömitoitusten pienentämiselle ja työnkuvan muutokselle. Moni saattaa kysyä, että miten niin? Totuus on se, että kun kunta yksityistää jonkun toiminnan, se tekee sen kahden vuoden takaisilla budjeteilla. Kun tähän vielä lisätään yrityksen voiton tavoittelu, niin jo parin viikon kuluttua alkavat yt-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä.

Tästä taas seuraa se, että superilaisten työnkuva laajenee uusille toimialueille eli keittiö-, pyykki- ja siivoushommiin, jolloin vähenemä tulee tärkeimmästä – hoitamisesta. Se on joissakin paikoissa johtanut ammatillisen työn kaventumiseen. Tällaista toimintakaavaa emme hyväksy. Eri ammattiryhmien
kesken täytyy olla järkevä työnjako, jolloin taataan hoidettavalle hyvä ja laadukas hoito, ei vain yritykselle tulosta. Kyse on ammatillisen osaamisen tunnustamisesta ja mahdollisuudesta saada toteuttaa osaamistaan ilman, että organisaatio sen kieltää. Tässä ei pitäisi olla mitään skismaa, sillä tuloksellisuuttahan kaikki kaipaavat.

Kuten alussa totesin, näitä samoja ongelmia ratkotaan kaikkialla, ei vain vanhustenhoidossa. Kunnissa yksityistetään monia toimintoja, varhaiskasvatusta, terveysasemia ja nyt viimeisenä koko sairaanhoitopiirin toiminta. Näissä kaikissa tapahtuu aina se tes-muutos. KVTESin voimassaoloaika päättyy 31.1.2018, joten tes-muutokset astuvat nopeasti voimaan.

Meille neuvotteluissa on tärkeintä superilaisten edunvalvonta taloudellisesti ja ammatillisesti. Tällä kierroksella on todella tärkeää saada palkankorotukset ja muut tavoitteet maaliin. Superilaisten työpaikkojen ja työn laaja-alaisena säilyminen ovat tulevaisuudessa keskeisiä edunvalvontakysymyksiä. Nämä koskevat kaikki superilaisia, työskentelevät he sitten yksityisellä tai kunnalla. Näiden asioiden kanssa jatkamme supertyötä yhdessä.

Vaikka tässä onkin eniten ajatuksia neuvotteluista, niin on annettava myös tilaa joululle, sillä ihan kohtahan se on täällä. Mietin tässä SuPeria ja superilaisia. SuPer on jo sanana voimakas ja ylivoimainen, kuten ovat jäsenet ja heidän työnsä. Superilaisten omanarvontunne on voimakas eikä epäoikeudenmukaisuutta suvaita. Tämä sama ajatus sisältyy joulun sanomaan.

Toivon sinulle ja läheisillesi lämmintä ja rentouttavaa joulun aikaa sekä onnistunutta vuotta 2018.

Terveisin,

Silja