13.2.2018

Neuvottelutulos AVAINTA:n, YTHS:n ja Seuren osalta on saavutettu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n neuvottelutulos 13.2.2018

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n neuvottelutulos sisältää ns. puhtaan raharatkaisun eli ainoastaan palkankorotukset ilman tekstimuutoksia tai työantajan tavoittelemia tekstiheikennyksiä.

Korotukset tulevat yleiskorotuksina:

  • 1.5.2018 alkaen korotetaan työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 1,25 prosenttia
  • 1.3.2019 alkaen korotetaan työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 2,21 prosenttia

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020 (26kk). Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2019.
 Avaintyönantajat AVAINTA ry:n neuvottelutulos 13.2.2018

Avaintes:n neuvottelutulos sisältää seuraavat elementit: Palkankorotukset, jotka on avattu tarkemmin alla. Isyysvapaan pidennyksen 9 päivään. Työkyvyttömyyseläkkeeseen ja määräaikaiseen kuntoutukseen liittyvä erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistetaan. Yleistyöaika- ja toimistotyöaikajärjestelmiin tehtiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 4.6.2018 (näistä laaditaan esimerkit kentälle 1.4. mennessä). Matkakustannusten korvauksia tarkistetaan. Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä parannettiin merkittävästi.

Ratkaisussa sovittiin luottamusmiesten ajankäyttötaulukosta (myös päätoimisesta luottamusmiehestä), varaluottamusmiehen koulutusoikeudesta, luottamusmiehen valintaoikeudesta myös alle 5 edustettavan osalta sekä korotettiin merkittävästi henkilöstön edustajien korvauksia ja sovittiin pysyvästi luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun koulutuksista.

Lisäksi sovittiin kolmesta sopimuskaudella toimivasta työryhmästä: työhyvinvointityöryhmästä, 0-työsopimusten käyttöä selvittävästä työryhmästä sekä työaikatyöryhmästä, joka selvittää työaikamääräysten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja arvioi mahdollisia muutostarpeita sopimusmääräyksiin.

Yleiskorotukset:

  • 1.5.2018 alkaen korotetaan peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 25 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.
  • 1.4.2019 alkaen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,2 prosenttia. Vähimmäisperuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti.

Ratkaisussa sovittiin myös paikallisesta järjestelyerästä 1.1.2019 alkaen, joka on 1,0 prosenttia jäsenyhteisön tai tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Paikallisesta järjestelyerästä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa.

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020 (26kk).
 SEURETES neuvottelutulos 13.2.2018

SEUREN tuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksin seuraavasti:

  • 1.5.2018 alkaen 1,25 prosenttia 
  • 1.1.2019 alkaen 1,2 prosenttia ja
  • 1.4.2019 alkaen 1,0 prosenttia.

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.


YTHS:n osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Lisätietoja:

TSN:n puheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 040 092 0729

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, gsm 040 553 8536
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, gsm 040 631 6521

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, gms 040 922 1174