12.3.2020

Tasa-arvovaltuutettu: Perhevapaalla olleet oikeutettuja vuoden 2019 kertaerään

Kilpailukykysopimukseen kuulunutta lomarahaleikkausta korvattiin kuntatyöntekijöille paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvalla kertaerällä, joka maksettiin tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus oli 9,2 prosenttia kunkin palkansaajan varsinaisesta palkasta. Asiasta sovittiin Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa.

Maksamisen edellytyksenä oli, että työntekijän työsuhde oli ollut voimassa 3.9.2018 ja 18.11.2018 välisen ajan. Määräaikaisille työntekijöille sallittiin viikon (7 päivän) pituinen katkos työsuhteessa tällä ajalla. Tämän lisäksi ajanjaksolla tuli olla vähintään yksi palkallinen päivä.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että moni perhevapaalla oleva ei saanut korvausta. Tähän on puuttunut tasa-arvovaltuutettu. Lausunnossaan hän on todennut, että kertaerän yllä mainittu sopimusmääräys on tasa-arvolain vastainen.

SuPerin ja Tehyn kanta on alusta alkaen ollut se, että äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olevat henkilöt ovat oikeutettuja kertaerään, vaikkei heillä olisi ollut palkallisia päiviä tarkasteluajankohtana. Asiassa ei luovutettu, vaan SuPer ja Tehy toivat esiin epäkohdan vedoten tasa-arvolakiin.

Tasa-arvovaltuutetun lausunnon jälkeen asiassa ei ole enää epävarmuutta: korvaus kuuluu perhevapaalla oleille. Liitot keskustelevat kertaerän maksamisesta kuntatyönantajan kanssa. SuPer tiedottaa jäsenilleen, kun asian korjaamisen yksityiskohdista on sovittu.