3.3.2016

Puheenjohtaja Paavola kilpailukykysopimuksesta: On unohdettu, että hoitaja on palkkansa ansainnut

Suomen hallitus hyväksyi eilen työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen, mutta lisäsi siihen jälleen reunaehtoja. Nyt hallitus haluaa enemmän paikallista sopimista ja Suomen palkkamallia. Hallitus katsoo myöhemmin, onko tarvetta lisäleikkauksille ja toteutuvatko luvatut veronkevennykset. – Veronkevennykset tarvitaan heti, jotta voidaan turvata väestön ostovoima, vaatii Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. – Jotta luottamus hallitukseen saadaan rakennettua, hallituksen on kunnioitettava sitä, että työntekijät osallistuvat nyt voimakkaasti säästötalkoisiin. Yhteiskuntasopimusneuvotteluja on leimannut alusta alkaen uhkailu. Sillä ei rakenneta luottamusta, joka on tärkein asia yhteiskuntarauhan turvaamiseksi, ja jolle talouden kasvukin rakentuu.

– Kokonaisuudessaan esitys on kohtuuton erityisesti pienituloiselle julkisen sektorin työntekijälle. Suomen kilpailukyky ei parane sillä, että pienituloiset ja raskasta työtä tekevät luopuvat jo ennestään pienestä palkastaan, puheenjohtaja Paavola sanoo.  Alakohtaiset neuvottelut käydään 31.5. mennessä. SuPer on sitoutunut käymään neuvotteluja, mutta kanta sopimukseen selviää, kun kokonaisuus on tarkentunut. SuPerin hallitus kokoontui tänään käsittelemään neuvottelutulosta.

– Säästötoimet ovat kovia ja ne olivat odotettavissa. Neuvottelujen päämääränä on ollut tasavertainen kohtelu yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Nyt se ei toteudu, puheenjohtaja Paavola sanoo. – Hallituksen linja on kova. 

Kilpailukykysopimuksessa on leikkauksia, jotka kohtelevat eriarvoisesti julkista ja yksityistä sektoria. Määräaikainen 30 prosentin lomarahan leikkaus julkisella sektorilla vuosille 2017–2019 asettaa julkisen ja yksityisen sektorin työntekijät eriarvoiseen asemaan. – Syntyy vaikutelma, että julkisen sektorin työntekijöitä rangaistaan siitä, että he työskentelevät julkisella eivätkä yksityisellä sektorilla. Työntekijöitä tarkastellaan valitettavasti kustannuseränä eikä kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehtijoina, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. 

Vaakakupissa on ollut pitkien vuosilomien lyhentäminen 1,5 viikolla, sairausloma-ajan palkan leikkaaminen ja muita työehtojen heikennyksiä. Jos kahdesta huonosta vaihtoehdosta on valittava toinen, maanantaina saavutettu neuvottelutulos on parempi vaihtoehto kuin hallituksen pakkolait ja lisäleikkaukset.

Työajan pidennys on ollut hallituksen tavoitteena alusta alkaen. Kilpailukykysopimuksessa työajan pidennyksen toteuttamistapa jää alakohtaisiin neuvotteluihin.

Paikallisen sopimisen vahvistaminen edellyttää, että sille on oltava aidot edellytykset. Etenkin yksityisellä sote-sektorilla luottamusmiesjärjestelmä on vielä kehittymätön eivätkä kaikki työnantajat suhtaudu myönteisesti luottamusmiesten olemassaoloon. Työnantaja käyttää jopa uhkailua ja painostusta. 

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085