18.11.2016

Puheenjohtaja Paavola Lapsen oikeuksien päivänä: Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen lapsuuteen

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että lasten oikeudet on turvattava myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Varhaiskasvatuksessa tehdyt säästötoimet heikentävät lasten oikeuksia.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että lasten oikeudet on turvattava myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Varhaiskasvatuksessa tehdyt säästötoimet heikentävät lasten oikeuksia. Päätös suurentaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja heikentää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Myös koulutusleikkaukset heikentävät lasten ja nuorten oikeuksia ja aiheuttavat syrjäytymisriskin. Vanhempien työttömyys ja sen tuomat ongelmat koettelevat lapsiperheitä taloudellisesti vaikeina aikoina. Ongelmien ennalta ehkäisemiseen on löydyttävä rahaa ja yhteistä tahtotilaa. Lasten oikeudesta turvalliseen ja yhdenvertaiseen elämään on pidettävä kiinni. Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta.

SuPerin selvityksen (2013) mukaan 95 prosenttia lastenhoitotyötä tekevistä on sitä mieltä, että tarvitaan nykyistä pienemmät lapsiryhmät. Päiväkodeissa ollaan jo nyt äärirajoilla. Lapsiryhmät ovat suuria eikä sijaisia välttämättä saada esimerkiksi henkilökunnan sairastaessa. Suuret lapsiryhmät lisäävät lasten sairastumista ja sen myötä vanhempien poissaoloja työstä. Suurissa ryhmissä on vaikea huomioida lapsia yksilöllisesti.

Hallitusohjelman peruslinjauksia ovat työllisyysasteen nostaminen, lasten ja perheiden hyvinvointi sekä tasa-arvo. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeisessä asemassa. Uuden varhaiskasvatuslain yhtenä keskeisenä tavoitteena oli turvata laadukas varhaiskasvatus määrittelemällä ryhmäkokokatto. Hallitusohjelmassa päätettiin kuitenkin lisätä lapsia päiväkotien lapsiryhmiin.

Säästötoimet ja työttömyys lisäävät lapsiperheiden ahdinkoa. Tuloerot tulevat kasvamaan Suomessa lähivuosina ja samalla lisäävät syrjäytymisen riskiä. Työttömyyden uhka sekä koulutusleikkaukset tuovat näköalattomuutta nuorille. Syrjäytymisen ehkäisemiseen tulisi suunnata sekä rahaa että henkilökuntaa. Lapsiperheiden ja lasten auttamiseen on löydyttävä varoja.

Lähihoitajat työskentelevät laajasti lapsia ja lapsiperheitä palvellen kunnissa opetus-, sosiaali- ja terveyssektoreilla ja kohtaavat monissa tilanteissa lapsia ja heidän perheitään. Tulevissa muutoksissa palvelujen järjestämisessä pitää muistaa ajatella lapsen etua ja oikeuksien toteutumista. Monissa kunnissa on otettu käyttöön lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa, muillakin kun sivistys- ja sote-sektoreilla. Tämä edistää lasten oikeuksien toteutumista.

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien päivän teemana on yhdenvertaisuus. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artiklan mukaan valtioiden tulee taata kaikki sopimuksessa mainitut oikeudet kaikille ilman erottelua liittyen lapsen tai hänen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan. Lapsen syrjintä on kielletty myös hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella.


SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. SuPerin jäsenet työskentelevät varhaiskasvatuksessa lähihoitajina, päivähoitajina, lastenohjaajina ja lastenhoitajina.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085