30.9.2015

Puheenjohtaja Paavola: Sairauspäiviin ja lomiin kohdistuvat leikkaukset koettelevat työssäjaksamista ja toimeentuloa hoitoalalla

SuPer ei hyväksy sellaisenaan hallituksen 28.9. esittämiä leikkauksia. Hallituksen tiedoksiannossa eduskunnalle on luovuttu sunnuntai- ja ylityölisien leikkauksista. Nämä leikkaukset on korvattu lomarahojen leikkaamisella. Muut suunnitellut leikkaukset pysyvät hallituksen esityksessä lähes ennallaan.

– Edelleen on kysymys pakkolaista. On todella tärkeää, että asioista sovitaan jatkossakin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

– Sairauspäiviin kohdistuvat säästötoimet ja lomien lyhentäminen ovat lähi- ja perushoitajien työssäjaksamiseen ja palkkaan merkittävästi vaikuttavia asioita. Työelämää tulisi tarkastella pidemmälle ja välttää ratkaisuja, jotka aiheuttavat todellisuudessa suurempia kustannuksia menetetyn työvoiman johdosta. Työssäjaksamisesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Hoitotyö on fyysisesti raskasta ja sairauksien tarttumisvaara suuri, joten sairauslomia ei voi välttää. Pienipalkkaisella alalla 1. sairauspäivän karenssilla ja sitä seuraavien kahdeksan päivän palkanalentamisella on suuri vaikutus toimeentuloon.

Työmarkkinakeskusjärjestöt jatkavat neuvotteluja ja etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja hallituksen pakkolakiesityksille. Aikaa on muutamia viikkoja. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola uskoo, että yhteinen ratkaisu on löydettävissä.

Eduskunta käsittelee hallituksen tiedonantoa tänään 30.9.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085