9.10.2015

Puheenjohtaja Paavola: Vanhukset jäävät heitteille, jos henkilöstömitoitusta pienennetään

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää hallituksen leikkaustavoitteita vanhustenhuollon henkilöstömäärästä käsittämättöminä. – Jo nyt vanhustenhoito on todella heikossa kunnossa, koska henkilöstöä ei palkata riittävästi. Työntekijät väsyvät työtaakan alla, joka ei ole hallittavissa. Myös eettinen kuorma, joka kasvaa koko ajan, kun asiakasta ei ehditä hoitaa hyvin, koettelee jaksamista. Mikäli henkilöstömitoitusta ollaan muuttamassa 0,4-tasolle, SuPer kääntyy asiassa Euroopan neuvoston alaisen ihmisoikeuksia käsittelevän toimielimen puoleen. SuPer on lähestynyt tänään asiassa kansanedustajia.

Julkisuudessa 0,4:n mitoituksen on virheellisesti uutisoitu tarkoittavan 4 hoitajaa 10 asukasta kohden. Työntekijät jaetaan kuitenkin eri vuoroihin mitoitusta laskettaessa.

Vanhustenhoidon asiakkaat ovat usein monisairaita. Oheisen taulukon esimerkissä 18 asukkaasta 12 on hyvin todennäköisesti monella tavalla autettavia ja ohjattavia. Loput kuusi todennäköisesti toimivat ohjattuina, mutta vaativat ympärivuorokautisesti valvontaa ja hoitoa. Jokainen asiakas pitäisi pystyä hoitamaan yksilöllisesti vanhuspalvelulain hengen mukaisesti ja kohtaamaan omien palvelu-tarpeidensa mukaan. Päästäkseen asumispalveluiden piiriin tulee toimintakyvyn olla voimakkaasti alentunut, joten mistään kevythoitoisista asiakkaista ei ole kyse. Usein puhutaan, että toimintoja voisi järkeistää. Miten se tapahtuisi? Teollisuudessa liukuhihnan ääressä tehostaminen on helppoa, mutta hoitotyössä ei olla liukuhihnalla.

Jo nykyinen 0,5:n mitoitus tarkoittaa lähinnä säilytystä, eikä sillä pystytä antamaan hyvää hoitoa. Osa työnantajista noudattaa suosituksia ja järjestää sellaisen henkilöstömäärän, joka on hyvän hoidon edellytys. Valitettavan moni noudattaa vain minimiä ja osa jopa alittaa tämän. Tämän vuoksi SuPer on vaatinut mitoitusta lakiin.

Uusia työpaikkoja ei synny siten, että työpaikoilla yritetään tulla toimeen pienemmällä henkilöstö-määrällä. Mitoituksen alentaminen tarkoittaisi monin paikoin henkilökunnan irtisanomisia.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085