1.2.2019

Puheenjohtaja Paavola vei SuPerin tavoitteet ministeriöön

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tapasi tänään ministeri Annika Saarikon sekä sosiaali- ja terveysministeriön, valvontaviranomaisen ja työnantajien edustajia yhdessä muiden liittojen edustajien kanssa. Aiheena oli vanhustenhoidon erittäin huolestuttava tilanne ja korjaavat toimenpiteet.

SuPerin viesti tapaamisessa oli, että hoitajamitoitus on saatava lakiin sekä hyvän hoidon että potilasturvallisuuden ja hoitajien työturvallisuuden vuoksi. Lakiin on kirjattava myös sanktiot sen noudattamatta jättämisestä. Tämä on tehtävä viipymättä.

Puheenjohtaja Paavola vaati myös, että valvontaviranomaisen resursseja on lisättävä. Kuntien viranhaltijoiden on myös valvottava kaikkia toimintayksiköitä jatkuvasti, koska luottamus palvelujen tuottajaan ja omavalvontasuunnitelmiin ei riitä valvonnaksi. Yllätystarkastuksia on lisättävä ja ne on sallittava myös julkisilla varoilla korvattavassa palveluasumisessa.

Tarkastuksissa annettavat virheelliset tiedot on vietävä poliisitutkintaan. Rikoslain mukaan asiakirjan väärentäminen tai väärän tiedon antaminen viranomaiselle ovat vakavia rikoksia.

Hoitajilla on oltava oikeus toteuttaa ilmoitusvelvollisuutta ilman uhkaa vastatoimista.

Valtion on turvattava kuntien kyky rahoittaa vanhuspalvelut. Kuntien on lopetettava sote-menojen tietoinen alibudjetointi ja viranhaltijoiden on kannettava tästä virkavastuu ja mahdolliset sanktiot.

Palkkaus on saatetta kuntoon ja nollasopimukset on kiellettävä.