9.2.2018

Puheenjohtajan kirje neuvotteluista

Hyvä superilainen

Kiitos kuntapuolella työskentelevät superilaiset jäsenet! Olette olleet arvokkaana tukena erittäin vaikeissa neuvotteluissa, joissa saimme päätavoitteitamme edistettyä.

llman teitä neuvottelutulos olisi ollut huomattavasti heikompi. Teidän upea toimintanne ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, kun näytitte koko Suomelle mihin soten ja vakan toiminta perustuvat, mahdollisti monta asiaa ja päänavausta tulevassa sopimuksessa.  Sopimuksen tärkein asia on, että saimme edistettyä palkkakehitystä, omaa sopimusta, työhyvinvointia ja saimme myös kertakorvauksen.

Palkankorotukset ovat ns. yleisen linjan mukaisia. Neuvottelujen alussa tarjottiin esimerkiksi teollisuutta heikompia korotuksia. Tarjottiin myös kasapäin heikennyksiä. Onneksi työnantajan kanssa pääsimme varsin hyvään lopputulokseen. Heikennyksiä ei tullut.

SuPerin liittohallitus kokoontuu tiistaina 13.2  klo 16.45. Kokouksessa keskustellaan sopimuksen vaikutuksista ja tehdään päätös.

Rahaa olisi tarvittu lisää, se on selvä. Neuvottelut olivat vaikeat ja niihin olisi tarvittu valtiovallan apua. Maan hallitus ei lukuisista taivutteluyrityksistä huolimatta antanut euroakaan lomarahaleikkauksen kompensaatioon. Tämä on todellakin hyvin hämmästyttävää ja epäoikeudenmukaista. Olen aina todennut, että lähes meidän kaikkien palkat tulevat veroeuroista, joten myös valtio on vastuullinen.

Lomarahaleikkaus tehtiin ihan erilaisessa taloustilanteessa kuin nyt. Valtiovalta uhkasi pääasiassa julkisen puolen työntekijöitä säästötoimilla. Nyt kun valtion verotulokertymä on huomattavasti parempi kuin oletettiin, uskoimme, että valtiovalta tulisi vastaan ja korvaisi lomarahaleikkaukset. Se olisi ollut oikeudenmukaista ja rakentanut luottamusta. Saimme kylmää vettä niskaamme.

Sen sijaan Kuntatyönantaja käyttää nyt syntynyttä kuntatalouden ylijäämää, että kaikille kuntatyöntekijöille maksetaan kertakertakorvauksena tuloksellisuuserä. Tämä siis maksetaan kaikille kuntatyöntekijöille, eikä siitä tarvitse erikseen neuvotella.  Tämä oli suurin vääntö koko neuvotteluissa ja ilman ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa sen saaminen olisi ollut vielä vaikeampaa.

SuPerin ja Tehyn tavoitteena neuvotteluissa oli oma sopimus, jolla alan epäkohtia voidaan ratkoa paremmin tulevaisuudessa. Saimme oman Sote- neuvotteluryhmän, joka on askel kohti omaa sopimusta. Olemme siis voimakkaasti matkalla kohti koulutettujen hoitajien omaa sopimusta.

Vaikka ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt kuntasektorilla, kannattaa jatkossakin harkita tarkkaan, milloin suostuu ylityöhön ja vuoronvaihtoihin. On työnantajan tehtävä huolehtia siitä, että työvuoroissa on riittävästi henkilökuntaa.

 

Kiitos neuvottelujen tuesta ja SuPerin jäsenyydestä. Yhdessä saamme muutoksia aikaan.

Terveisin,

Silja Paavola
puheenjohtaja