30.12.2015

Puheenjohtajan nettikolumni: Jälleen on kulunut vuosi

Vuoden vaihtuessa

Vuosi vaihtuu ja kuluneesta vuodesta voidaan todeta sen olleen hyvin vaiherikas ja neuvottelusektorilla jotenkin epävakaa. Paljon on yritetty, mutta valmista ei ole tullut. SuPer on ollut monessa mukana tehden todella paljon lausuntoja koskien sosiaali- ja terveydenhoitoa, varhaiskasvatusta ja ammatillista koulutusta. Nämä lausunnot ovat liittyneet ammatilliseen edunvalvontaan. Sopimusedunvalvontaa ovat saaneet niin yksilöt, suuremmat ryhmät kuin kaikki superilaiset.

Monista edunvalvonnallisista jutuista olettekin saaneet lukea SuPerin verkkosivuilta. Tapahtumia ja tilaisuuksia on ollut todella paljon. Niissä on tavattu jäseniä ja siitä teille jäsenille suuri kiitos, kun olette olleet aktiivisia ja tulleet tilaisuuksiin. Ammattiosastot ja niissä toimivat aktiivit ansaitsevat myös kiitoksen,  sillä moniin tilaisuuksiin on tarvittu ammattiosaston järjestämisapua.

Maamme suurista muutoksista voidaan mainita monia vuosia puhuttanut sote-uudistus, joka liikahti jonkin verran. Nyt on päätetty 18 Itsehallintoalueesta ja 15 sote-alueesta sekä 12 päivystysalueesta, muu onkin sitten vielä auki. Tämä sote-uudistus koskee ennen kaikkea nyt kunnan palveluksessa olevia superilaisia, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksessa tai sivistystoimessa työskenteleviä. Loppuvuonna on mietitty kuka tai mikä on uusi työnantaja, millainen uusi työehtosopimus voisi olla ja miten työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteella. Uudistuksen piiriin kuuluu yli 200 000 työntekijää, joten sote-henkilöstöneuvotteluja tullaan jatkamaan vielä pitkään. Niiden edistymistä kannattaa seurata niin netistä kuin kaikista muistakin medialähteistä. 

Valtakunnan tasolla sote-suunnitelma ehkä edistyy hitaasti, mutta monet kunnat ovat tehneet omia sote-suunnitelmiaan. Nämä suunnitelmat ovat tuottaneet erinäisen määrän työryhmiä, joihin on pitänyt osallistua. Työryhmissä luottamusmiehet ovat olleet todella tärkeässä roolissa. Joissakin kunnissa on päädytty ulkoistamiseen. Näissä neuvotteluissa liitto on antanut neuvottelijoille aina tarvittaessa asiantuntija-apua. Jaksotyön muutokset sekä monilla paikkakunnilla olleet kotihoidon ym. työaikamuutokset ovat työllistäneet niin liittoa kuin paikallisia toimijoitakin. Tykan jatkosopimus saatiin päätökseen osalla jo alkukesästä ja joillekin tes-aloille vasta loppuvuodesta. Sopimus sisälsi palkankorotukset ja työttömyysmaksut vuodelle 2017.

Valtakunnallisesti suuri merkittävä neuvottelutulos oli eläkejärjestelmän uudistaminen jo 2014, mutta kunta-alalla jouduttiin odottamaan perustuslakivaliokunnan syksyllä antamaa päätöstä, sillä SuPer ja muut kunta-alan neuvottelujärjestöt olivat erimieltä mitä ns. vanhan eläkejärjestelmän valinnasta oli sovittu eläkeuudistuksessa. Saatu ratkaisu oli pettymys ja nakersi luottamusta. Alkuvuonna neuvoteltiin neuvottelujärjestelmän uudistamisesta, mutta neuvottelut kariutuivat kun tuli uuden hallituksen ohjelma - Ratkaisujen Suomi.  Tämä ohjelma määritteli jo itsessään monia toimintoja, yhteiskuntasopimusta ja paikallista sopimista.

Keskusjärjestöt kävivät, kuten tiedätte, yhteiskuntasopimusneuvotteluja muutaman kerran siinä onnistumatta. Neuvottelut olivat aika takkuisia, sillä neuvotteluissa tarvitaan osapuolet, jotka haluavat löytää yhteisen ratkaisun ja näin ei nyt ikävä kyllä ollut. Kun yhteiskuntasopimusta ei syntynyt, hallitus päätti ottaa järeämmät toimenpiteet käyttöön ja laittoi ukaasin: ellei sopimusta synny, tulevat ns. pakkolait. Kun tarjolla on palkkojen alennuksia, sairauslomankarenssia ja lomien lyhentämistä, eli toimia, jotka kaikki vaikuttavat suuresti superilaisiin, on vastauksemme EI pakkolaeille.

Uuden vuoden kunniaksi voitaisiinkin palata neuvottelupöytään, jossa tosissaan yritettäisiin etsiä ratkaisua, ei määräämällä vaan sopien. Tehdään siis sopimus, jonka kaikki voivat hyväksyä ja  pakkolait voidaan poistaa.

Hyvää uutta vuotta toivottaen, Silja