17.12.2018

Mielipide: Raha ei saa olla esteenä turvalliselle hoidolle

Jokainen haluaa olla ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt olla esittämättä soveltuvuuskokeita lähihoitajakoulutukseen, vaikka alalle hakeutuu entistä enemmän soveltumattomia opiskelijoita. Ministeriö on pyytänyt asetusluonnoksesta lausunnon 14. tammikuuta mennessä. SuPerin kanta karsiviin soveltuvuuskokeisiin on ehdoton: ne on saatava takaisin. Olemme liittona tuoneet jo vuosia esiin karsivien kokeiden välttämättömyyden. On hyvä, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on tunnustanut asian tärkeyden. Toivon, että ministeriössä saadaan soveltuvuuskokeiden pakollisuutta eteenpäin ja ministeri saa tukea kannalleen.

Valitettavasti lähihoitajakoulutukseen hakeutuu myös opiskelijoita, jotka eivät pysty siellä työskentelemään. Alalle on jopa kehotettu hakeutumaan, sillä työllisyystilanne on keskimääräistä parempi. Kun ongelmat ovat tiedossa ja niiden suunta on huono, tulisi tilanteeseen tarttua välittömästi ja riittävän voimakkaasti. On väärä tie odottaa niin kauan, kunnes tapahtuu todella suuria virheitä. Sote-sektorilla virheet voivat olla kohtalokkaita, sen vuoksi lähihoitajatutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin, joita valvotaan tarkemmin.

Ministeriön esityksessä ehdotetaan, että SORA-aloilla koulutuksen järjestäjä voisi jättää valitsematta hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjä ei ole voinut jättää valitsematta hakijaa sen perusteella, että hän on saanut kokeesta 0 pistettä, jos muut edellytykset valinnalle ovat olemassa. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole riittävä.

Ministeriön esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä voisi edelleen päättää itse siitä, järjestääkö se soveltuvuuskokeen. Tilanne ei siten tältä osin parane. Soveltuvuuskokeiden rahoitus on aiheuttanut ongelmia ministeriössä. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan saa estää turvallisen hoidon toteutumista. Turvallisuuden on aina oltava kaikkein tärkein tekijä sote-sektorilla.

Nuorisotakuun myötä lähihoitajakoulutukseen tuupataan henkilöitä, joita itseään ei välttämättä kiinnosta ala tai he ovat alalle soveltumattomia. Ei ole järkevää tuhlata yhteiskunnan varoja siihen, että alalle koulutetaan henkilöitä, jotka eivät koskaan tule siellä työskentelemään. On suunnattava kaikki liikenevä resurssi tuleviin ammattilaisiin ja heidän osaamisensa vahvistamiseen.

Lähihoitajat haluavat säilyttää ammattinsa arvostuksen ja asiakkaiden luottamuksen hoitajien vankkaan osaamiseen. Jos alalle pääsee ilman karsintaa, vaikuttaa se koko ammattikunnan motivaatioon ja halukkuuteen hakeutua alalle. Se teettää myös osaaville ammattilaisille lisätyötä ja huolta turvallisuudesta.

Jokainen haluaa olla ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer