9.9.2015

Silja Paavola: Koulutettujen hoitajien mitta täyttyi hallituksen säästötoimien johdosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tuomitsee hallituksen tiistaina ilmoittamat säästötoimet.  Hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen SuPeriin on tullut satoja yhteydenottoja ja pyyntöjä vaikuttaa hallituksen toimintaan. – Hoitajat ovat jo kauan toimineet jaksamisensa äärirajoilla, kuten SuPer on koko ajan viestittänyt päättäjille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala koetaan nyt erittäin epäkiitollisena alana, joka ei saa arvostusta hallituksen taholta. Pääasiassa kysymys on jo ennestään pienestä palkasta ja raskaasta työstä, jota joudutaan tekemään liian pienellä henkilöstömäärällä. Säästötoimet koetaan kohtuuttomina, jopa mahdottomina.

Moni hoitaja on luottanut siihen, että valtio puuttuu kuntien toimintaan heikkojen henkilöstö-mitoitusten osalta. Myös palkkauksen on odotettu paranevan, kunhan ymmärretään alan todellinen tilanne ja haasteet. – Toivo paremmasta on auttanut hoitajia jaksamaan aikoina, jolloin on jouduttu venymään. Nyt tätä toivoa ei enää ole, vaan hallituksen mukaan olisi pystyttävä venymään vielä enemmän, Paavola kertoo. – Tilanne on täysin kestämätön, hoitoalalla ei ole yhtään löysää. 

Sunnuntailisien korvaus on tuonut tärkeän lisän hoitoalan pieneen palkkaan. Sairausloman karenssi ja pienempi palkka 2-9:ltä päivältä vaikeuttavat sairauslomalle jääntiä erityisesti pienituloisilla. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet kuormittavat hoitoalaa. Tämän säästötoimen seurauksena jaksaminen on koetuksella, kun tullaan sairaana työhön, potilasturvallisuus vaarantuu ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä kasvaa. Loppiaisen ja helatorstain muuttuminen palkattomiksi on käytännössä palkanalennus. Pitkien lomien lyhentäminen koettelee työssäjaksamista. Hallituksen toimet eivät edistä pidempiä työuria vaan päinvastoin.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet maltillisista palkankorotuksista ja tehneet eläkeratkaisun, jotka vaikuttavat kaikki merkittävästi myös kansantalouteen. Eläkeratkaisun osalta odotetaan työnantajilta todellisia toimia, joilla ikääntyvät pidetään työmarkkinoilla. Ainakin tähän asti suuntaus on ollut päinvastainen. Työntekijät ovat osaltaan  joustaneet ja ymmärtäneet talouden heikon tilan.

SuPer ei hyväksy myöskään sitä, että säästötoimet toteutetaan pakottavalla lainsäädännöllä, joka tarkoittaa, että työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa ei voida sopia alakohtaisesti toisin. Hallitus haluaa näin romuttaa vuosikymmeniä toimineen kolmikantaisen neuvottelujärjestelmän, jolla työelämää on kehitetty ja myös vastattu maltillisin palkankorotuksin valtion taloudellisiin vaikeuksiin. Hallituksen toimintapa vaarantaa myös yhteiskuntarauhan. – Käytännössä hallituksen ratkaisu tarkoittaa sitä, että Suomessa siirrytään työnantajan sanelupolitiikkaan ja siten rikotaan hyvä työmarkkinajärjestelmä, jolla Suomi on aina vaikeina aikoina nostettu.

Hallitus haluaa myös normipurkua ja paikallista sopimista, mutta omalla toiminnallaan se vie päätöksenteon kauemmaksi ja vaikeuttaa näin paikallisen sopimisen edistymistä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

 
Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085