17.4.2018

Sopu tulkintakiistaan KVTES:n voimaantulosta

Ammattijärjestöt SuPer ja Tehy vaativat maaliskuussa työtuomioistuinta vahvistamaan, että kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa.

Kiista koski KT Kuntatyönantajan tulkintaa siitä, että uusi KVTES ei olisi voimassa, koska neuvottelujärjestö JUKO ry ei ollut sitä vielä allekirjoittanut. Osapuolet saavuttivat tänään neuvotteluratkaisun asiassa. Tulkinnassa menetellään Tehyn ja SuPerin esittämällä tavalla, joten kanne työtuomioistuimessa perutaan.

KT kuntatyönantaja ja pääsopijajärjestöt sopivat myös sairausajan takaisinperintää koskevan määräyksen muuttamisesta sekä kertaerää koskevan määräyksen riidanalaisesta tulkinnasta. Samalla sovittiin tarkasta menettelytapaohjeesta, jonka mukaisesti sopimukset järjestöjen hallinnoissa tullaan jatkossa vahvistamaan ja miten sopimukset tulevat voimaan.

Tarkemmista muutoksista tiedotetaan myöhemmin jäsenkirjeissä ja liittojen verkkosivuilla.