18.8.2020

Sovintoratkaisu Eksoten palkkakiistaan

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin (KVTES) kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointia ja perusteettomia palkkaeroja koskevan erimielisyyden ratkaisemisesta sovinnollisesti. Neuvottelut on aloitettu pääsopijajärjestöjen pyytämien keskusneuvottelujen perusteella syksyllä 2019.

Neuvotteluissa KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat päässeet sovintoratkaisuun, joka edellyttää myös Eksoten hallinnon hyväksyntää.

Taustaa

Eksote on perustettu vuonna 2010, jolloin useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi kuntayhtymälle. Samalla näiden henkilöstö siirtyi Eksoten palvelukseen. Eksoteen on siirtynyt myöhemmin liikkeenluovutuksella lisää toimintoja.

Kultakin luovuttajatyönantajalta henkilöstö siirtyi Eksoteen entisine palvelussuhteen ehtoineen, mukaan lukien palkkaus. Tehtäväkohtaisissa palkoissa oli vaihtelua eri kunnista siirtyneillä, samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä olevilla.

Oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukaan työnantajan on liikkeen luovutuksen yhteydessä harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa. Myös kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti uuden työnantajan on laadittava palkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti tehtäväkohtaiset palkat voidaan asettaa tehtävien vaativuuden perusteella oikeaan tasoon. Kuntasektorin yleinen periaate on, että samassa hinnoittelukohdassa yhtä vaativissa tehtävissä olevien palkat vastaavat toisiaan. KVTES:n määräyksen mukaisesti tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa vain tietyissä tilanteissa.

Eksote ratkaisi palkkaharmonisoinnin tavalla, joka myöhemmin riitautettiin. Ottaen huomioon pakottava lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja Eksotea koskeva aikaisempi työtuomioistuimen ratkaisu, keskusneuvotteluissa päädyttiin tavoittelemaan sovintoratkaisua Eksoten palkkaharmonisoinnista.

Sovintoratkaisulla vältetään raskas oikeusprosessi

Keskusneuvotteluissa saavutettiin 26.6.2020 yksimielinen ehdotus asian ratkaisemiseksi sovinnollisesti. Sovintoratkaisun hyväksyminen edellyttää vielä Eksoten hallinnon päätöksiä, joiden jälkeen sovintoratkaisu on pantavissa täytäntöön.

Sovintoratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin Eksoten tapauksen ratkaisemiseksi neuvoteltu. Ratkaisu on taloudellisesti merkittävä. Sovintoratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit.

Eksote maksaa takautuvia palkkasaatavia syksyn 2020 aikana niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joilla on sovintoratkaisun mukaan palkkasaatavia. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäväkohtaiset palkat korjataan 1.9.2020 lukien sovittuun tasoon. Tämän jälkeen voidaan katsoa, että Eksote on toteuttanut palkkaharmonisoinnin.

Lisätietoja:

  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry/SuPer ry: sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen, puh. 09 2727 9201
  • KT Kuntatyönantajat: neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 4233
  • JUKO ry: neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, puh. 040 590 9049
  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry/Tehy ry: edunvalvonta-asiantuntija Heidi Laurila, puh. 09 5422 7114
  • Julkisen alan unioni JAU ry/JHL ry: vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi, puh. 0400 885 017
  • Julkisen alan unioni JAU ry/Jyty ry: työmarkkinalakimies Heikki Wilén, puh. 020 789 3714