3.12.2013

Kotihoidon karu arki – ”elossahan täällä ollaan ja näkemiin.”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola arvostelee hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa.

 – Tällä hetkellä ei ole realistista vähentää laitospaikkoja. Kotihoito on kriisissä ja osa asiakkaista on jo nyt heitteillä, Paavola sanoo.

Kotihoidossa ei ole riittävästi henkilökunta. Vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia ja moni tarvitsee laitoshoitoa. Kaikkia ei voida hoitaa kotona. SuPer on ollut vuosia huolissaan vanhustenhoidon kehityssuunnasta. Hallitus on suhtautunut näihin vakaviin viesteihin välinpitämättömästi.

Kunnat ovat jo vuosia joutuneet valitsemaan, kenelle hoitoa kyetään antamaan. Nyt 300 miljoonan euron säästö laitoshoidossa tarkoittaisi 7 500 hoitajan vähentämistä. On selvää, ettei laitospaikkoja voida vähentää vahvistamatta vastaavasti kotihoitoa. Todellisia säästöjä ei siten syntyisi. – Työpöydän takana on helppo suunnitella säästöjä ja tunnuslukuja. Vanhuksia ei kuitenkaan hoideta kirjoituspöydän takaa, Paavola muistuttaa.

SuPerin selvitti vuonna 2010 kotihoidon tilaa. 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että asiakkaiden kunto oli tullut heikommaksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Kotona hoidetaan paljon huonokuntoisia vanhuksia, joiden paikka olisi hoitohenkilökunnan mielestä laitoksessa. Tilanne on huonontunut entisestään vuodesta 2010.

SuPerin selvitykset (2010, 2012) osoittavat, että kotihoidon työntekijöillä on erittäin suuri huoli hoidon laadusta. Työntekijöillä ei ole mahdollisuutta vastata asiakkaille myönnettyihin palveluihin. Kotihoidonselvityksen mukaan jo vuonna 2010 useat työntekijät olivat lähteneet toisiin töihin tai suunnittelivat lähtöä. Työntekijät kokivat riittämättömyyttä, jopa häpeää, koska joutuivat tinkimään eettisistä periaatteistaan jokaisella asiakaskäynnillään. Yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei poissaolevan työntekijän tilalle saada tai oteta säästösyistä sijaista. Tämä johtaa työntekijöiden uupumiseen. 44 prosenttia vastaajista epäili työkykynsä säilymistä seuraavien kahden vuoden aikana.

Viestejä kotihoidosta
”Muistisairaat ovat vaaravyöhykkeessä, koskaan ei tiedä mihin he lähtevät. Talvi tulee ja ihan hirvittää. Heidän paikkansa olisi aina laitoksessa. Kotihoidossa ovat usein yksinäisiä, tilanne on kurja. Usein tuntuu, että ihmiset ovat heitteillä.”

”Onnistunut kotihoito vaatii ammattitaitoisen henkilökunnan, joka tuntee sairaudet, sosiaalisen kehityksen, ymmärtää vuorovaikutuksen tärkeyden, on kykenevä yhteistyöhön omaisten kanssa, osaa ennakoida tilanteita ja sietää keskeneräisyyden paineita.”


Heinäkuussa voimaan tulleen vanhuspalvelulain alkuperäisenä tavoitteena oli turvata iäkkäiden laadukas hoito ja hoiva. - Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma romuttaa vanhustenhoidon, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085