21.5.2015

STTK:n tavoitteena työllisyys- ja kasvusopimuksessa euromääräiset palkankorotukset

Voimassa olevan työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista on määrä neuvotella 15. kesäkuuta mennessä.

- STTK:n tavoitteena ovat euromääräiset palkankorotukset. Siten kohennetaan palkansaajien heikentynyttä ostovoimaa ja voidaan parhaiten tässä taloustilanteessa huolehtia sukupuolten välisen palkkaeron umpeen kuromiseen liittyvästä tavoitteesta, puheenjohtaja Antti Palola esittää.
 
Palola esitti tavoitteen järjestön edustajiston kokouksessa torstaina Helsingissä.
 
Aiemmin STTK on esittänyt, että työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelujen yhteydessä on päätettävä myös ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksujen nostamisesta.

- Työttömyysvakuutusrahaston puskurit on käytetty ja rahasto ottaa tänä vuonna lainaa. Työttömyys on korkealla eikä taloudessa näy merkkejä paremmasta. Maksukorotus on välttämätön, Palola korostaa.
 
STTK:n on huolissaan palkansaajien ostovoimasta, joka hiipuessaan on tuhoisaa kotitalouksille ja kansantaloudelle.
- Hallitusohjelman leikkauslistat sekä vero- ja maksupoliittiset linjaukset vaikuttavat myös  ostovoimaan. Palkankorotusten ja veropäätösten on vahvistettava keskituloisten kukkaroa. Muutoin kotimarkkinoiden kulutuskysyntä näivettyy.
 
Tulevaisuudelta ei pidä leikata

Hallitusneuvottelijat ovat ilmoittaneet tavoittelevansa neljän miljardin säästöjä julkiseen talouteen. STTK painottaa, että säästöillä ei pidä leikata Suomen tulevaisuuden menestystä.

- On varmistettava, että koulutuksella vastataan digitaalisen talouden vaatimuksiin. Koko kansan digiosaamisen tasoa on nostettava. Siten tuetaan yritysten, julkisten organisaatioiden, palveluiden ja toimintatapojen uudistamista nykyistä kilpailukykyisemmäksi.
 
Suomi nousee vahvistamalla osaamista. Siksi aikuiskoulutuksen resurssit on turvattava.

- Osaamisella varmistetaan työelämässä joustava siirtyminen toimialalta toiselle ja työtehtävästä toiseen. Osaaminen on parasta muutosturvaa työelämän vaihtelevissa suhdanteissa, Palola toteaa.
 
Palola toivoo hallitukselta ja ammattiyhdistysliikkeeltä hyvää yhteistyötä erityisesti työelämään ja sosiaalilainsäädäntöön liittyvissä asioissa siitä huolimatta, että yritys yhteiskuntasopimukseksi kaatui.

- Uskon, että sopimuksessa esillä olleisiin asioihin palataan vielä muodossa tai toisessa. Esimerkiksi työajoissa on löydettävä uusia malleja, jotka sopivat tämän päivän työelämään. Työaikojen kategorinen pidentäminen vain lisäisi työttömyyttä, ja työajan pidentäminen on eri asia kuin työntekijän tarpeista tai työpaikan suhdannetilanteesta kumpuavat työaikajoustot. Asioissa on mahdollista edetä työ- ja virkaehtosopimuspöydissä neuvotellen.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, 040 509 6030