8.11.2021

SuPer ajaa lääkäri-lähihoitaja-työparimallia sote-keskuksiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa lääkäri-lähihoitaja-työparimallin tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin (sote-keskus). – Sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi työparimalli tulee ottaa käyttöön, SuPerin puheenjohtaja Paavola sanoo. – Se on kustannusvaikuttava ja toimiva tiimityömalli, joka vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä oikea-aikaiseen diagnosointiin ja helpottaa alan työvoimapulaa.

Hoitoon pääsy on vaikeutunut monin paikoin aiheuttaen turhia komplikaatioita, vakavia haittoja ja lisännyt kalliita erikoissairaanhoidon palveluita. Samalla hoitoalan veto- ja pitovoima ovat heikentyneet. Selvitysten perusteella tiedetään, että terveyskeskuslääkärin työajasta keskimäärin yksi työpäivä viikossa kuluu muuhun kuin lääkärin työhön. Asiakkaat ovat usein iäkkäitä, jolloin heidän kanssaan kuluu paljon aikaa.

Henkilöstörakenteella on suuri merkitys oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin sekä henkilöstön riittävyyteen. – Osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus on turvattava tulevaisuuden sote-keskuksissa, eikä saatavuutta saa tietoisesti vaarantaa epätarkoituksenmukaisilla henkilöstöratkaisuilla, Paavola sanoo.

Lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen on tärkeä huomioida sote-uudistuksessa. Useilla lähi- ja perushoitajilla on koulutuksen lisäksi runsaasti työkokemusta ja alueen paikallista tuntemusta, jotka sujuvoittavat asiakkaiden palveluiden tarpeeseen vastaamista oikea-aikaisesti.

Tehtäviä, joissa lähihoitajat voivat helpottaa lääkäreiden työtä ovat esimerkiksi toimenpiteissä avustaminen, lääkitystietojen tarkistaminen reseptikeskuksesta, työhuoneen varusteluun liittyvät asiat, asiakkaiden ja potilaiden valmistelu lääkärin vastaanotolle ja jatkohoidon ohjaus sekä sosiaalipuolen palveluohjaus.

Lääkäri-lähihoitaja-työparimallin lisäksi lähihoitajat voivat perusterveydenhuollon yksiköissä osallistua hoidon tarpeen arviointiin itsenäisillä hoitajavastaanotoilla tai osana moniammatillisia tiimejä. Terveydenhuoltolain 51 §:n säännön mukaan arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö (laillistettu tai nimikesuojattu) myös silloin, kun yksikössä on vastaanottotoimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. – Oikeutta hoidon tarpeen arviointiin ei tule perusteettomasti rajata ja vaikeuttaa asiakkaan hoitoonpääsyn oikea-aikaisuutta, Paavola muistuttaa.

Lähihoitajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Tutkintoa on kehitetty säännöllisesti vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin ja koulutuksessa on huomioitu tarvittavat digitaidot sekä lisääntyvä teknologian hyödyntämien.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085