26.4.2024

SuPer: Hallituksen päätös rokotusoikeuden laajentamisesta on oikea

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen hallituksen päätökseen, jolla rokotusoikeutta laajennetaan. Jatkossa muun muassa lähi- ja perushoitajilla on oikeus antaa rokotuksia yli 18-vuotiaille. – On luontevaa, että lähi- ja perushoitajat terveydenhuollon ammattihenkilöinä saavat jatkossa lisäkouluttautumisen ja osaamisen varmistamisen jälkeen antaa rokotuksia, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.      

Hallituksen päätös rokotusoikeuden laajentamisesta lähi- ja perushoitajille tulee oikeaan aikaan. Se mahdollistaa ja nopeuttaa rokotteiden oikea-aikaista antamista ja parantaa näin mahdollisuuksia saavuttaa riittävä rokotuskattavuus. Näin vältetään vakavat sairaudet, komplikaatiot ja jopa kuolemaan johtavat tapaukset.

Koronaviruspandemia osoitti, että ammattitaitoisia ja osaavia rokottajia tarvitaan enemmän. On luontevaa, että rokotusoikeus laajenee koskemaan useampia terveydenhuollon ammattihenkilöryhmiä, kuten lähi- ja perushoitajia. Heidän tutkintonsa antamaan osaamiseen ja ammattitaitovaatimuksiin kuuluu pistosten antaminen ihon alle ja lihakseen. He ohjaavat, sitouttavat ja seuraavat lääkehoidon vaikutuksia työssään päivittäin.

Rokottaminen edellyttää lisäkoulutusta

SuPer korosti jo esityksen lausuntokierroksella, että rokotusoikeuden laajentaminen edellyttää asianmukaista koulutusta, osaamisen varmistamista sekä perehdytystä. Potilasturvallisuus on koko hoitotyön perusta, eikä se tai hoidon laatu saa vaarantua missään hoitoprosessin vaiheessa.

– Nyt tehty rokotusoikeuksien laajentaminen on erinomainen asia. Asetusmuutoksella on positiivisia vaikutuksia hoitoalan veto- ja pitovoimaan. Mahdollisuus kehittyä ja laajentaa omaa osaamistaan työssään lisää työhyvinvointia ja jaksamista sekä alan vetovoimaa. Ammattitaidon ja osaamisen kehittyminen antaa myös uusia mahdollisuuksia työllistyä laaja-alaisesti ja se helpottaa alalla vallitsevaa työvoimapulaa. Tästä hyötyvät kaikki, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085