2.7.2010

SuPer: Ihanasti ikääntyen veteraanien esimerkillä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer esimerkillisen hyvänä 
tapahtumana Veteraaniyleisurheilun SM-kisoja Tampereella. Omasta kunnostaan huolehtiminen on 
tärkeää läpi elämän. Yhteinen tapahtuma liki tuhannelle veteraaniurheilijalle on positiivinen yhdessä 
olon kokemus. Nykyisin yhteiskunta näyttää huolehtivan kovin huonosti omista ikääntyneistään ja 
vanhuksistaan. Sen osoitti SuPerin käynnistämä projekti vanhusten hyvän hoidon puolesta 
Koukkuniemessä.

Projektiin liittyen Koukkuniemessä työskenteleviltä superilaisilta kysyttiin heidän kokemuksistaan 
Koukkuniemen vanhustenhoidosta.

Hoitajat työskentelevät Koukkuniemessä voimiensa äärirajoilla ja vastaukset kertovat selkeästä 
työhyvinvoinnin heikentymisen uhasta. Koukkuniemen työntekijöiden työhyvinvointia tuleekin 
selvityksen perusteella kehittää.

Lähi- ja perushoitajat eivät saa käyttää osaamistaan laaja-alaisesti esimerkiksi lääkehoitoon 
osallistumisessa. Lääkehoito on oleellinen osa vanhusten kokonaishoitoa ja se kuuluu lähi- ja 
perushoitajan tehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lähiesimiehen johtamistapaa kuvataan valtaosin kielteisin termein ja johtaminen Koukkuniemessä 
ei selvityksen mukaan täytä hyvän johtamisen kriteereitä. 
Selvityksemme mukaan vanhukset pääsevät ulkoilemaan silloin tällöin, jotkut eivät vuosikausiin.

Valviran selvitys kesäkuussa 2010 osoitti myös sen, että vailla alan koulutusta olevia käytetään joka 
neljännessä vanhustenhoitolaitoksessa, vanhusten ulkoilussa ja ruokailussa on puutteita.

SuPer on esittänyt, että Koukkuniemeen lisätään nykyisten koulutettujen hoitotyöntekijöiden lisäksi 
50 lähi- ja perushoitajaa lisää. Tämä maksaisi kaupungille noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Myös 
sijaisten palkkaamiseen on varattava riittävät määrärahat. Tampere on yksi Suomen 
vakavaraisimpia kuntia, jonka omavaraisuusaste on korkea ja velkamäärä selvästi pienempi kuin 
Suomen kunnissa keskimäärin. Vuoden 2009 tilikauden alijäämästä huolimatta kaupungilla on 
taloudellisia resursseja lisätyöntekijöiden palkkaamiseen. Kyse on arvovalinnasta.

SuPerilla on ständi Veteraaniyleisurheilun SM-kisojen yhteydessä olevalla Terveystorilla 
Tampereen Ratinassa 2.- 4.7 päivittäin klo 12 - 18. Siellä voi allekirjoittaa vetoomuksen 
Koukkuniemen vanhusten hyvän hoidon puolesta. Vetoomus luovutetaan Tampereen 
kaupungin valtuutetuille myöhemmin.

SuPeriin kuuluu yli 75 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Koukkuniemessä työskentelee noin 400 superilaista.

Lisätietoja: 
SuPerin järjestöpäällikkö Raija Moilanen, 044 727 1302 (paikalla myös Ratinassa SuPerin 
messupisteellä)