16.3.2022

SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme vanhustenhoidon työyhteisöä SuPerin opintopäivillä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnot hyvästä vanhustyöstä Sastamalan Tupahoivalle, Essoten Saimaanharjun palvelukeskukselle ja Kymsoten Eskolakodin Kotvalle. Palkinnonsaajille on yhteistä jatkuva oppiminen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Palkinnot julkistettiin 16.3. SuPerin ammatillinen opintopäivä 2022 -koulutuswebinaarin yhteydessä.

Tupahoiva, Sastamala

Tupahoiva on muistisairaiden yksikkö, jossa henkilökunta tukee asukkaiden omaisia ja jakaa tietoa muistisairauksien mukanaan tuomista muutoksista. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu järjestämällä työnohjausta ja jakamalla vastuualueita kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Tupahoivan henkilökunta kouluttautuu aktiivisesti: kaikki työntekijät ovat käyneet kinestetiikan peruskurssin ja osa henkilökunnasta on lisäksi suorittanut syventävän kurssin.

Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Saimaanharjun palvelukeskus

Saimaanharjun palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on lyhytaikaisen asumisen ja pitkäaikaisen asumisen paikkoja. Palvelukeskus on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jakaa toiminnastaan kuvia ja tietoa edistäen vanhustyön positiivista imagoa ja vetovoimaisuutta. Palvelukeskuksen tavoitteena on kehittää vielä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden läheisten kanssa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan osallistavalla työvuorosuunnittelulla, jossa työntekijän elämäntilanne, toiveet ja osaaminen huomioidaan. Henkilöstön osaamista ja kehittämistarpeita varmistetaan muun muassa sisäisellä koulutussuunnitelmalla. Saimaanharjun palvelukeskuksessa saattohoidon kantavana periaatteena on laadukas loppuelämä. Läheisillä on mahdollisuus osallistua saattohoitoon ympäri vuorokauden.

Kymsote, Eskolakoti, Kotva

Eskolakodin Kotva on intervalli- ja omaishoitajan lomaosasto, jossa panostetaan yksilölliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Yksikön moniammatillinen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä omaisten ja muiden yhteistyötahojen, kuten kotihoidon ja palveluohjauksen, kanssa. Yksikön keskeisiä toimintaa ohjaavia arvoja ovat kuntouttava työote, ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja moniammatillinen yhteistyö. Kotvassa panostetaan asiakkaiden toimintakyvyn pysymiseen, jotta asiakkaat voisivat asua kotona pidempään. Fysioterapeutin ja hoitajien yhteisillä kotikäynneillä kartoitetaan mahdollista apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta. Eskolakodissa on aloitettu PACE-hankkeeseen liittyvä palliatiivisen hoidon pilotti, jonka ansiosta henkilöstö on saanut paljon tietoa palliatiivisesta hoidosta. Eskolakodilla on aktiiviset Facebook-sivut, joilta omaiset ja hoitajat voivat seurata yksikön toimintaa.

La Carita-säätiö on jakanut yhteistyössä SuPerin kanssa tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 saakka.

SuPerissa on noin 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin asiantuntija Sari Ojajärvi 09 2727 9124
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo 09 2727 9292