9.11.2023

SuPer järjestää mielenilmauksen Senaatintorilla Helsingissä torstaina 9.11. klo 16

Superilaiset kokoontuvat Senaatintorille Valtioneuvoston eteen torstaina noin klo 16.00 vastustamaan hallituksen suunnitelmia heikentää työntekijöiden asemaa. Mielenilmauksen kohteena on maan hallitus, eivät työnantajat.

Hallitusohjelmassa on useita heikennystavoitteita, jotka kohdistuvat voimakkaimmin naisvaltaisille aloille. Heikennyksiä esitetään työntekijän asemaan ja työttömyysturvaan. Toimet heikentävät työelämän houkuttelevuutta sekä työntekijöiden toimeentuloa ja työhyvinvointia. Toteutuessaan ne syventävät hoitajapulaa.

Näin hallitus aikoo heikentää työntekijän asemaa

1. Palkankorotusten katoksi tulisivat vientialojen korotukset.

Vientivetoisen työmarkkinamallin säätäminen lakiin tarkoittaa puuttumista ammattiliittojen vapaaseen neuvottelutoimintaan. Vastaisuudessa mikään ala ei saisi ylittää vientiteollisuudessa sovittuja palkankorotuksia. Naisvaltaisten alojen palkkaero miesvaltaisiin aloihin kasvaisi entisestään ja hoitoalan veto- ja pitovoimaa olisi mahdotonta parantaa. Sopimusvapauteen puuttumisella olisi vaikutuksia myös kertyviin eläkkeisiin.

2. Työtaisteluoikeutta aiotaan rajoittaa.

Työtaisteluoikeus on ammatilliseen järjestäytymisvapauteen liittyvä perusoikeus, eikä työtaisteluoikeuden käyttämistä lähtökohtaisesti tule rajoittaa lainsäädännöllä.

3. Lyhyissä sairauspoissaoloissa ensimmäiseltä päivältä ei tarvitsisi maksaa palkkaa.

Sairauspoissaoloon kytkettävä omavastuupäivä on palkansaajalle kohtuuton tulonmenetys. Mikäli hallitusohjelman tavoite toteutuisi, pienipalkkaisella sote-alalla työntekijät tulevat jatkossa sairaana työpaikalle, mikä vaikuttaa työntekijän työpanokseen ja toipumiseen sekä yleiseen terveyteen sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa. Myös virheiden mahdollisuus ja tapaturmariski kasvavat.

4. Enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan perustetta määräaikaisen työsuhteen solmimiseen ei jatkossa edellytetä, jos sopimuskauden pituus on enintään vuosi.

Työsopimuslain mukaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat ensisijaisia. Määräaikaisena sopimus voidaan solmia ainoastaan silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu perusteltu syy. Sen tarkoituksena on turvata työntekijän oikeutta lähtökohtaisesti turvatumpaan työsuhteen muotoon.

5. Työntekijän voisi irtisanoa aikaisempaa kevyemmin perustein.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan jatkossa irtisanomisperusteelta ei enää edellytettäisi painavuutta. Tästä seuraa, että irtisanominen helpottuisi. Työntekijän työsuhdeturvaa heikennettäisiin merkittävällä tavalla.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085