17.9.2018

SuPer julistaa kunta-alan ja yksityisen sektorin työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 26.–28.9.

Maan hallitus aikoo heikentää alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työsuhdeturvaa. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julistaa kunta-alalle ja kaikilla yksityisen sektorin työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 26.9. klo 6.00. Kielto päättyy 28.9. klo 23.59. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kohdistuu hallituksen toimiin.

Hallitus yrittää parantaa työllisyyttä keventämällä yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Tämä asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan ja heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa. SuPerin mukaan vaarana on, että työntekijöitä irtisanotaan kevyin perustein. – Ay-liikkeen tehtävä on suojella jäseniään perusteettomia heikennyksiä vastaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Hallituksella ei ole oikeutta heikentää työntekijöiden asemaa työpaikoilla.

Mielenilmaisun aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla. Ylimääräiseen työhön ja työnantajan aloitteesta tehtäviin vuoronvaihtoihin ei suostuta. Hoitoalalla teetetään paljon ylityötä ja paikataan näin liian pientä henkilöstömäärää. On työnantajan tehtävä huolehtia aina siitä, että henkilökuntaa on riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu. Potilasturvallisuus ei voi olla henkilökunnan jouston varassa.

Työnantajilta saattaa tulla pääluottamusmiehille kutsuja keskusteluihin suojelutyöstä ja lakkorajoista. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole sellainen toimenpide, jossa täytyisi sopia näistä toimista. Suojelutyövelvoite koskee ainoastaan viranhaltijoita ja sitä voidaan käyttää vain lakon aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole lakko.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen toimenpide. Vaikka kieltoa ei olisikaan, työntekijän ei tarvitse suostua ylityöhön eikä vuoronvaihtoihin.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 527 5085


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja:

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES
Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES
Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS
SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus
Ensihoitopalvelualan työehtosopimus