8.2.2024

SuPer julistaa poliittisen lakon pääkaupunkiseudun ja tiettyjen kaupunkien varhaiskasvatukseen 13.–14.2.

SuPer on julistanut poliittisen lakon varhaiskasvatukseen. Lakko toteutetaan kaikissa pääkaupunkiseudun ja tiettyjen kaupunkien varhaiskasvatuksen yksiköissä julkisella ja yksityisellä sektorilla 13.–14.2.

Poliittinen lakko koskee kaikkia varhaiskasvatuksen työtehtäviä kaikilla työehtosopimusaloilla seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Vaasa, Mustasaari, Rovaniemi, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu, Turku ja Pori. Lakossa ovat työnseisauksen aikana SuPerin jäsenten kyseisillä paikkakunnilla tekemät työtehtävät päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa mukaan lukien leikkipuisto- ja kerhotoiminta. 

Poliittinen lakko alkaa tiistaina 13.2.2024 klo 00.01 ja päättyy keskiviikkona 14.2.2024 klo 23.59. Poliittisen lakon aikana SuPerin jäsenet eivät tee lakonalaista työtä ja työ lakkokohteissa on lakossa. Poliittinen lakko ei koske viranhaltijoita, muita rajauksia ei ole. Poliittisella lakolla vastustetaan hallitusohjelman työelämää koskevia heikennyksiä, jotka toteutuessaan koskisivat kaikkia työntekijöitä.

SuPerin tavoitteena on löytää ratkaisu neuvotellen. – Nyt tulisi etsiä yhteinen tahtotila ja neuvotella aidosti. Työmarkkinamalliin tulee löytää ratkaisu, jonka avulla jatkossakin alakohtaisia epäkohtia voidaan korjata myös palkkauksen avulla. Muutoin koulutetun henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa heikkenee yhä edelleen. Näiden sektoreiden työntekijät ovat avainasemassa tuottamassa keskeisiä lakisääteisiä palveluita. He mahdollistavat myös muiden suomalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan toiminnan, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola

Jos vientivetoisesta palkkamallista säädetään laissa nyt suunnitellulla tavalla, rajoittaisi se liikaa työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta ja lisäisi häiriöitä työmarkkinoilla. Samalla vaarantuisi naisvaltaisten alojen ja julkisen sektorin palkkakehitys sekä palkkatasa-arvon toteutuminen. Työvoimapula syvenisi monella hyvin keskeisellä naisvaltaisella toimialalla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

SuPer EI hallitusohjelmalle