26.4.2012

SuPer julkaisi teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on julkaissut teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi. Teeseillä SuPer haluaa nostaa esiin saattohoitopotilaan elämän viimeistä vaihetta koskevat oikeudet. Tällä hetkellä saattohoidon toteuttaminen on ollut valtakunnallisesti kirjavaa. Korkeatasoisen saattohoidon turvaamiseen tarvitaan riittävä määrä saattohoitoa toteuttavaa koulutettua hoitohenkilökuntaa sekä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäkoulutusta.

Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon elämänsä viimeisinä aikoina. Tällä hetkellä saattohoidon osaaminen ei valtakunnallisesti ole tasalaatuista. Niin lääkäreille kuin hoitohenkilökunnalle tulee järjestää koulutusta, jolla valmiuksia hoitaa saattohoitopotilaita laadukkaasti lisätään. Lisäksi laadukkaan saattohoidon toteuttaminen valtakunnallisten saattohoitosuositusten mukaisesti edellyttää, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Henkilöstömitoitus tulee näissä yksiköissä olla 0.8, jotta hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus toteuttaa yksilöllistä saattohoitoa ja huomioida omaiset.

SuPerin teesit hyvään saattohoitoon
SuPerin julkaisemissa teeseissä korostetaan, että jokaisella on oikeus osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin ja vaikuttaa oman hoitopaikan valintaan. Jokainen saattohoitopotilas tulee kohdata yksilönä ja huomioida hänelle tärkeät asiat hoitotyössä. Saattohoidossa tulee turvata hyvä ja kokonaisvaltainen kivunhoito, mutta myös laadukas perushoito. Jokaisella saattohoitopotilaalla tulee olla myös oikeus toisen ihmisen läsnäoloon kuoleman lähestyessä ja arvokkaaseen kuolemaan. Lähi- ja perushoitajat ovat avainasemassa hyvän saattohoidon toteuttamisessa, koska he työskentelevät lähimpänä potilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 valtakunnalliset saattohoitosuositukset. Maaliskuussa 2012 julkaistiin STM:n ohje saattohoitosuositusten toteuttamisesta. Ohjeen ovat laatineet palliatiivisen hoidon erikoislääkärit Eero Vuorinen, Juha Hänninen ja Juho Lehto.

Suomessa saattohoitoa tarvitsee 15 000 ihmistä vuodessa. Hoidon organisoimisesta ja toteutumisesta ovat vastuussa sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset.SuPeriin kuuluu yli 81 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin liittohallituksen jäsen Merja Puuskamäki, 050 463 9546  
SuPerin suunnittelija Maria Erkheikki-Kurtti, 050 366 3714


SuPerin teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi

Saattohoitopotilaalla on oikeus...

1. OMIIN PÄÄTÖKSIIN
• hoitoneuvotteluun osallistumiseen
• läheiseen tai uskottuun henkilöön
• hoitotestamentin tekemiseen

2. VAIKUTTAMISEEN
• hoitopaikan valintaan
• hoidon periaatteisiin
• läheisensä määrittämiseen

3. KUULLUKSI JA YMMÄRRETYKSI TULEMISEEN
• tulla huomioiduksi yksilönä
• eletyn elämän käsittelyyn

4. OSALLISTUMISEEN
• perhe-elämään
• läheisten selviytymiseen surutyössä
• arjen toimintaan

5. LAADUKKAASEEN PERUSHOITOON
• syömiseen ja juomiseen
• puhtauteen ja pukeutumiseen
• lepoon

6. HYVÄÄN OIREENMUKAISEEN HOITOON
• fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen kivun hoitoon
• muiden oireiden kokonaisvaltaiseen hoitoon

7. TUNTEISIIN
• rakastamiseen ja rakastetuksi tulemiseen
• tunteiden osoittamiseen

8. TURVALLISUUTEEN
• osaavaan lääkäriin
• tuttuun hoitajaan
• turvalliseen hoitoympäristöön

9. HENGELLISEEN TUKEEN
• tukeen ja lohdutuksen saamiseen ahdistukseensa
• keskusteluun papin kanssa ja ehtoollisen nauttimiseen
• vakaumuksensa mukaiseen tukeen

10. ARVOKKAASEEN KUOLEMAAN
• toisen ihmisen läsnäoloon kuoleman lähestyessä