31.3.2016

SUPER KANNATTAA NOLLATUNTISOPIMUSTEN KIELTÄMISTÄ LAILLA

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry katsoo, että nollatuntisopimukset tulisi kieltää lailla. Liitto kannattaa kansalaisaloitteessa ehdotettua työsopimuslain muutosta, jonka mukaan työsopimuksessa tulisi sopia vähimmäistuntimäärästä.

SuPer ry ei kannata ehdotusta, että silloinkin kun työntekijän tahto on tehdä töitä alle 18 h viikossa, tarvittaisiin perusteltu syy. Pidämme riittävänä sitä, että lakiin säädettäisiin velvollisuus todistetusti osoittaa, että aloite hyvin vähäiseen työtuntimäärään on todella tullut työntekijältä. Tulkintaristiriitojen välttämiseksi selkeintä olisi säätää velvollisuus solmia työsopimus kirjallisesti.

Nollatuntisopimuksille ei ole tarvetta, sillä jo olemassa olevat säännökset määräaikaisista ja osa-aikaisista työsopimuksista, lomautusmahdollisuudesta ja koeajasta mahdollistavat joustavan työvoimasuunnittelun sekä työntekijän työtehtävään sopivuuden arvioimisen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin suhtautuminen nollatuntisopimuksiin on kielteinen niihin liittyvien lukuisten epäkohtien takia ja koska ne ovat vastoin työsuhteen heikomman osapuolen suojeluperiaatetta. 

SuPer ry:n lakimies Merja Hyvärinen esitteli lausunnon perjantaina 1.4. työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemistilaisuudessa, jossa käsiteltiin nollatuntisopimusten kieltämisestä lailla tehtyä kansalaisaloitetta.

Lue, miksi SuPerin mielestä nollatuntisopimusten käyttö ei ole marginaalinen ongelma, ja miksi se lisää työelämän epätasa-arvoa.

Tutustu kansalaisaloitteeseen täällä.