2.11.2018

SuPer: Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 on pettymys

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on pettynyt tuoreeseen Kansalliseen sisäilma ja terveys -ohjelmaan 2018–2028. Ammattijärjestöt ovat yhdessä esittäneet useita parannuksia ohjelmaan, joita ei ole huomioitu.

Ohjelma ei edelleenkään riittävästi tunnusta sisäilmasairastumista. Ohjelma nojautuu Käypä hoito -suositukseen, joka ei ole käytännössä edistänyt potilaiden hoitoa ja kuntoutusta.

Suomessa on aiemmin tehty suositus, joka ohjaa paremmin kosteusvaurioihin liittyvien oireiden selvittelyssä. Tämän niin sanottu Majvik II -suositus pitäisi ajantasaistaa ja ottaa käyttöön Käypä hoito -suosituksen sijaan, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Ohjelman toimenpiteissä tehdään sisäilmaongelmien hallintaprosessit kouluihin ja päiväkoteihin. Kuitenkaan ohjelmassa ei mainita mitään sosiaali- ja terveydenhuollon tiloista, joissa myös tiedetään olevan erittäin paljon huonokuntoisia, työntekijöiden terveyttä haittaavia työtiloja.

Ohjelmassa väitetään tärkeimpänä sairastumisen riskiä lisäävänä tekijänä ulkoilman saasteita, radonia, passiivista tupakointia ja vasta neljäntenä rakennusten kosteusvaurioita. Maailman terveysjärjestön WHO:n tilaston mukaan Suomessa on paras ilmanlaatu maailmassa.

Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että sisäilmaongelmat tunnistetaan huonosti ja ihmiset joutuvat kohtuuttomiin infektiokierteisiin, ennen kuin rakennuksia aletaan tutkia. Usein rakennuksia ei edelleenkään tutkita kunnolla. Valitettavasti työpaikoillaan altistuneet eivät pääse ammattitautitutkimuksiin ja kuntoutukseen. Usein se johtaa turhaan ennenaikaiseen työkyvyn heikkenemiseen.

SuPer pitää edelleen erittäin hyvänä pääministerin asettamaa Terveet tilat 2028 -hanketta, mutta järjestöjen on päästävä valmistelemaan terveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa ja työelämää koskevia asioita. Hankkeen tulee mahdollistaa aito, avoin vuorovaikutus, jotta vaikeat sisäilmaongelmat saadaan Suomessa haltuun.