24.1.2019

SuPer kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Ammatillisen osaamisen taso on pidettävä korkeana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä lähihoitajien ammatillisesta osaamisesta. Vahva osaaminen on hyvän hoidon sekä asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden edellytys. Se auttaa myös sopeutumaan tulevaisuuden muutostilanteissa, joita väistämättä on edessä sote-sektorilla.  Koulutuksen laatu on pidettävä korkeana myös tulevaisuudessa. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27. tammikuuta 11. kertaa SuPerin aloitteesta.

Eettisyys ohjaa lähihoitajan työtä

Lähihoitajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla. Koulutuksessa suuntaudutaan esimerkiksi sairaanhoitoon ja huolenpitoon, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen. Koulutuksessa painotetaan eettisyyttä ja SuPer onkin aikanaan laatinut lähihoitajan eettiset ohjeet. Potilaan kunnioittava ja yksilöllinen kohtaaminen ja vuorovaikutus kuuluvat osana ammattitaitoon.

On kaikkien etu, että lähihoitajat saavat käyttää laaja-alaista osaamistaan. Yhteiskunnalla ei ole varaa siihen, että kaikki sairaalat eivät anna lähihoitajien käyttää koko osaamistaan vaan rajoittavat sitä muun muassa lääkehoidossa.

Lähihoitajat ovat merkittäviä hyvinvointipalvelujen tuottajia

Lähihoitajilla on merkittävä rooli siinä, että hyvinvointipalvelut voidaan tarjota kansalaisille ja työssäkäynti on mahdollista myös pienten lasten vanhemmille. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto sekä varhaiskasvatus mahdollistavat talouskasvun ja kilpailukyvyn. Jos Suomessa ei olisi toimivaa varhaiskasvatusta tai vanhustenhoitoa, ei myöskään vientiteollisuus toimisi. Peruspalveluja pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta toimiakseen ne vaativat osaavien ammattilaisten työn. Suomen sote-sektorin vahvuus on hyvä asiakasturvallisuus ja koulutetut hoitoalan ammattilaiset. Näistä ei saa luopua missään tilanteessa.

Lähihoitajat työskentelevät kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla

Lähihoitajaksi opiskellaan ammatillisessa koulutuksessa suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opiskelemaan hakeudutaan valtakunnallisessa yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Lähihoitajatutkinto antaa opiskelijalle yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Lähihoitajatutkinnossa osaamisaloja on kahdeksan: ikääntyvien hoito ja kuntoutus, jalkojenhoito, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, perustason ensihoito, sairaanhoito ja huolenpito, suunhoito ja vammaistyö.

Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimike.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

 

Muokattu 25.1. klo 8.00: Lähihoitajatutkinnossa osaamisaloja on kahdeksan.