27.1.2017

SuPer Kansallisena lähihoitajapäivänä: Ammatillisella osaamisella on suuri merkitys

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on ylpeä lähihoitajien osaamisesta ja koulutuksesta. Koulutusta on kehitetty ja kehitetään koko ajan vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. SuPerin mukaan koulutuksen tason säilyttäminen auttaa selviämään lähivuosien sote-haasteista, joissa ammattitaitoisella henkilöstöllä on keskeinen rooli. SuPer on myös vaatinut pakollisten soveltuvuuskokeiden palauttamista. Alalle soveltuvuus on yhtä lailla asiakkaiden kuin myös työntekijän etu. Kansallista lähihoitajapäivää vietetään nyt 9. kertaa SuPerin aloitteesta.

Työikäisiä lähihoitajia on tällä hetkellä yli 130 000
Kaikista työelämässä olevista naisista lähes kolmannes työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Lähihoitajista eläköityy noin 44 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Arviolta 70 prosenttia lähihoitajista työskentelee kuntasektorilla. Yksityissektorilla työskentelevien osuus on kasvussa. Lähihoitajia toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Kuntasektorilla työskentelevistä superilaisista työskentelee vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 30 prosenttia, terveyskeskuksissa 15 prosenttia, päiväkodeissa 15 prosenttia, kotipalvelussa 15 prosenttia ja sairaaloissa 10 prosenttia.

Lähihoitajia valmistuu vuosittain noin 8 000. Oppisopimuskoulutuksella lähihoitajia valmistuu vuosittain yli 1 000. Opinnot keskeyttäneitä on noin 7 prosenttia. Osa keskeyttäneistä on äitiyslomalle jääviä. Alan työllisyystilanne on hyvä. Opintojen jälkeen työttömäksi jää kuitenkin neljä prosenttia valmistuneista.

Terveydenhuollon työntekijöistä, esimerkiksi lähihoitajat, ulkomaalaisten työntekijöiden osuus vuonna 2014 oli 13 prosenttia. Ulkomaalaiset lähihoitajat tulevat yleisimmin seuraavista maista: Venäjä, Viro, entinen Jugoslavia ja Ruotsi.

Lähihoitajat työskentelevät kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa
Lähihoitajatutkinnossa koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: ensihoito, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suu- ja hammashoito, vammaistyö, vanhustyö, asiakaspalvelu ja tietohallinta, kuntoutus ja jalkojenhoito.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085