25.1.2013

SuPer: Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27.1. – Lähihoitajakoulutus täyttää 20 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa Kansallisella lähihoitajapäivällä tuoda tutuksi lähihoitajan koulutusta ja osaamista. Vuosittain lähihoitajia valmistuu noin 7 000 ja työllisiä lähihoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittaneita on sosiaali- ja terveydenhuollossa noin 167 000.  Tänä vuonna lähihoitajakoulutus täyttää 20 vuotta.

Lähihoitajakoulutus alkoi koko maassa vuonna 1993

Lähihoitajatutkinto on kolmevuotinen. Koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: ensihoidon, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suun terveydenhoidon, vammaistyön, vanhustyön, asiakaspalvelu- ja tietohallinnan, jalkojenhoidon sekä kuntoutuksen koulutusohjelmat. Koulutus alkoi vuonna 1993 koko maassa. Samalla päättyivät mm. perushoitajan ja lastenhoitajan koulutukset.

Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Lähihoitajaksi voi opiskella myös näyttötutkintona. Ammattiosaamisen näytöillä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Lähihoitajia työskentelee kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lähihoitajista yli 70 prosenttia työskentelee kuntien palveluksessa kuten vanhainkodeissa, palvelutaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kotipalvelussa ja sairaaloissa. Yksityisen työnantajan tai kolmannen sektorin palveluksessa on hieman alle 30 prosenttia lähihoitajista. Yksityisiä työnantajia ovat mm. yksityiset kuntoutuslaitokset, lääkäriasemat ja palvelutalot.

Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö

Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Vain sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitajatutkinto) suorittaneella on oikeus käyttää lähihoitajanimikettä.

Lähihoitajien koko osaaminen käyttöön

SuPerin keskeisiä tavoitteita ovat: lähihoitajien ja vastaavan koulutuksen saaneiden palkkauksen parantaminen, riittävä koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitus, osaamisen laaja-alaisen käytön hyödyntäminen, työnkuvan laajentaminen myös esimiestehtäviin sekä työhyvinvoinnin turvaaminen.

SuPer järjestää tapahtumia oppilaitoksissa ja näkyy työpaikoilla Kansallisen lähihoitajapäivän merkeissä. Lisätietoa lähihoitajakoulutuksesta ja lähihoitajan työstä www.superliitto.fi tai www.lahihoitajakoulutus.fi.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan. Jäsenmäärä on yli 82 000 ja kasvaa voimakkaasti.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin tiedotuspäällikkö Sari Tirronen, 050 385 8043