27.1.2011

SuPer: Kansallista lähihoitajapäivää vietetään 27.1.

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa Kansallisella 
lähihoitajapäivällä tuoda tutuksi lähihoitajan ammattia ja koulutusta. Teemapäivää vietetään nyt 
kolmatta kertaa. Vuosittain lähihoitajia valmistuu lähes 7 000 ja työllisiä lähihoitajan tai vastaavan 
tutkinnon suorittaneita on sosiaali- ja terveydenhuollossa noin 125 000 - 130 000.

Lähihoitajia työskentelee kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa Lähihoitajista lähes 70 
prosenttia työskentelee kuntien palveluksessa kuten vanhainkodeissa, palvelutaloissa, 
terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kotipalvelussa ja sairaaloissa. Yksityisen työnantajan tai 
kolmannen sektorin palveluksessa on noin 30 prosenttia lähihoitajista. Yksityisiä työnantajia ovat 
mm. yksityiset kuntoutuslaitokset, lääkäriasemat ja palvelutalot. Lähihoitajatutkinnon tai vastaavan 
suorittaneista 50 prosenttia työskentelee sosiaalipalveluiden ja noin 30 prosenttia terveyspalvelujen 
toimialalla. Loput 20 prosenttia työskentelee muilla toimialoilla tai yrittäjinä.

Kaikki lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät työskentele lähihoitajanimikkeellä. 
Lähihoitajakoulutus alkoi koko maassa vuonna 1993 Lähihoitajatutkinto on kolmevuotinen ja 
koulutusohjelmia/osaamisaloja on yhdeksän: ensihoidon, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, 
mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suu- ja hammashoidon, vammaistyön, 
vanhustyön, asiakaspalvelu- ja tietohallinnan sekä kuntoutuksen koulutusohjelmat. Koulutus alkoi 
vuonna 1993 koko maassa. Samalla päättyivät mm. perushoitajan ja lastenhoitajan koulutukset.

Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Lähihoitajaksi voi 
opiskella myös oppisopimuksella.

Ammattiosaamisen näytöillä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän 
edellyttämän ammattitaidon.

Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon 
ammattihenkilö. Vain lähihoitajatutkinnon tai sitä edeltäneen tutkinnon suorittaneella on oikeus 
käyttää lähihoitajanimikettä.

Lähihoitajien koko osaaminen käyttöön

SuPerin keskeisiä tavoitteita ovat: lähihoitajien ja vastaavan koulutuksen saaneiden palkkauksen 
parantaminen, riittävän koulutetun hoitohenkilökunnan turvaaminen, osaamisen laaja-alaisen 
käytön hyödyntäminen sekä työnkuvan laajentaminen myös esimiestehtäviin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen 
asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien 
ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan. Jäsenmäärä on yli 76 000 ja kasvaa voimakkaasti.

Lisätietoja: 
Tiedotuspäällikkö Sari Tirronen, 050 385 8043