25.1.2010

SuPer: Kansallista lähihoitajapäivää vietetään keskiviikkona 27.1.

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa Kansallisella 
lähihoitajapäivällä tuoda tutuksi lähihoitajan ammattia ja koulutusta. Kansallista lähihoitajapäivää 
vietetään tänä vuonna toista kertaa. Päivä on SuPerin perustamispäivä 62 vuotta sitten. Vuosittain 
lähihoitajia valmistuu 6 000-7 000 ja kaikkiaan heitä on valmistunut noin 90 000.

Lähihoitajia työskentelee kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa 
Lähihoitajista vajaa 70 % työskentelee kuntien palveluksessa. Heistä vanhainkodeissa ja 
palvelutaloissa työskentelee lähes 30 %, terveyskeskuksissa noin 11 %, päiväkodeissa noin 15 %, 
kotipalvelussa yli 12 % ja sairaaloissa lähes 10 %. Yksityinen työnantaja, mm. yksityinen 
kuntoutuslaitos, lääkäriasema tai palvelutalo on noin 30 prosentilla lähihoitajista. Lähihoitajia 
työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä yrittäjinä. Terveydenhuollossa 
lähihoitajista työskentelee yli 20 prosenttia ja sosiaalihuollossa yli 60 prosenttia.

Kaikki lähihoitajatutkinnon suorittaneet eivät työskentele lähihoitajanimikkeellä.

Lähihoitajakoulutus alkoi koko maassa vuonna 1993 
Lähihoitajatutkinto on kolmevuotinen ja koulutusohjelmia on yhdeksän: ensihoidon, lasten ja 
nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suu- ja 
hammashoidon, vammaistyön, vanhustyön, asiakaspalvelu- ja tietohallinnan sekä kuntoutuksen 
koulutusohjelmat. 
Koulutus alkoi vuonna 1993 koko maassa. Samalla päättyivät mm. perushoitajan ja lastenhoitajan 
koulutukset.

Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sekä 
aikuiskoulutuskeskukset. 
Ammattiosaamisen näytöillä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän 
edellyttämän ammattitaidon.

Lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö 
Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Vain lähihoitajatutkinnon tai sitä 
edeltäneen tutkinnon suorittaneella on oikeus käyttää lähihoitajanimikettä. 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen 
asteen tutkinnon suorittaneiden ammattiliitto. SuPer on keskittynyt lähi- ja perushoitajien 
ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan. Jäsenmäärä on yli 73 000 ja kasvaa voimakkaasti.

Lisätietoa:

Kehittämisyksikön johtaja Arja Niittynen, 040 504 1873 
Tiedotuspäällikkö Sari Tirronen, 050 385 8043