10.2.2014

SuPer huolissaan jäsentensä työsuhdeturvasta liikkeen luovutuksissa

Kunta ajaa yksityiset palveluntuottajat irtisanomisautomaateiksi.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan jäsentensä työsuhdeturvasta liikkeen luovutuksissa. Käytännössä nämä tilanteet liittyvät palvelujen ulkoistamiseen kunnissa. Erityisesti ongelmaan on törmätty palveluntuottajan vaihtuessa takaisin yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille.  Kunta ei ole halunnut ottaa yksityisen palveluntuottajan työntekijöitä työntekijöikseen, vaikka on saattanut vaatia tätä yksityiseltä palveluntuottajalta ulkoistaessaan palveluita. Tällä tavalla pyritään kiertämään lakia ja työntekijöiden työsuhdeturvaa.  SuPerin mukaan tämä on yksi kuntien säästökeino, jolla työntekijöiden määrää yritetään vähentää. Liikkeen luovutusta koskeva lainsäädäntö on säädetty turvaamaan työntekijöiden työsuhteet omistajan vaihtuessa. SuPer tulee riitauttamaan jäsentensä perusteettomat irtisanomiset.
 
SuPeriin on ilmoitettu vuoden aikana useita tapauksia, joissa kunnallisen toimijan näkemyksen mukaan ostopalveluina hankittujen tai ulkoistamien palvelujen ottaminen omaksi toiminnaksi ei täytä liikkeen luovutuksen tunnusmerkkejä. Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.
 
Kriteerejä liikkeen luovutuksessa ovat muun muassa toiminnallisen identiteetin säilyminen ennallaan, tilojen sekä työvälineiden siirtyminen ja työntekijöiden siirtyminen toiselle palvelujen järjestäjälle. Kun kriteerit täyttyvät, työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin myös työnantajan velvoitteet työntekijöitä kohtaan siirtyvät uudelle toimijalle. Jos näissä tilanteissa palkataan uudet työntekijät vanhojen työntekijöiden tilalle tai paikataan työvoiman tarvetta omilla työntekijöillä, säästetään helposti palkkakustannuksissa. Uusien työntekijöiden palkkaaminen on yleensä halvempaa kuin vanhojen pitäminen, kun vertaillaan palkkatasoa tai vaikkapa vuosilomakustannuksia.
 
SuPerin tietoon tulleissa tapauksissa näyttää siltä, että työntekijöitä ei tarkoituksella oteta vanhoina työntekijöinä toiminnan siirtyessä. Näin pyritään näyttämään, ettei liikkeen luovutusta tapahdu, koska henkilöstö ei siirry mukana. Tällä tavalla pyritään kiertämään lakia ja työntekijöiden työsuhdeturvaa.
 
SuPerilla on liikkeen luovutusta koskeva riita meneillään muun muassa Lappeenrannassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa, jossa yksityinen palveluntarjoaja joutui irtisanomaan kaikki työntekijät, koska Eksote ei ottanut työntekijöitä palvelukseensa. Tällaisissa tapauksissa yksityisen palveluntarjoajat joutuvat tekemään likaisen työn ja toimimaan ns. irtisanomisautomaatteina.
 
SuPeriin kuuluu yli 85 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, 050 569 8710