25.9.2013

SuPer: Kunta-alan neuvottelujärjestelmään löydettiin ratkaisu

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on tänään hyväksynyt valtakunnansovittelija Esa Longan johdolla neuvotellun ratkaisuesityksen. Esitys edellyttää, että SuPer ja Tehy muodostavat uuden, yhteisen pääsopijajärjestön, joka mahdollistaa Tehyn paluun takaisin yhteiseen neuvottelupöytään. SuPer jatkaa vahvana, itsenäisenä liittona jäsentensä edunvalvontaa.

SuPerilla ja Tehyllä on aiemminkin ollut yhteinen pääsopijajärjestö, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ. SuPer on ollut TNJ:n ainoa jäsenjärjestö vuodesta 2007, jolloin Tehy irtaantui TNJ:stä. Nyt hyväksytyllä ratkaisulla SuPer ja Tehy sitoutuvat perustamaan uuden pääsopijajärjestön 1.3.2014 mennessä.

SuPer on ajanut voimakkaasti hoitohenkilöstön työsuhteen ehtoihin liittyvien erityisongelmien ratkaisemista. Ratkaisun myötä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalle perustetaan kaksi erillistä työryhmää, joissa käsitellään ja neuvotellaan terveydenhuollon hoitohenkilöstön (TEHO-ryhmä) ja varhaiskasvatuksen (VAKA-ryhmä) erityiskysymyksiä. SuPerilla ja Tehyllä on saman verran paikkoja molemmissa työryhmissä.

Kuntasektorin työntekijöitä koskettavat nyt suuret muutokset. On ymmärrettävä, että yhteistyöllä kaikkien kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa saamme parhaan lopputuloksen. Sote-uudistus ja kuntarakenneuudistus vaativat kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä.

SuPerin omat ammattitaitoiset luottamusmiehet jatkavat työtänsä kunnissa ja kuntayhtymissä.  He toimivat aina jäsenten ja asiakkaiden eli kuntalaisten parhaaksi. Kuntalaisten peruspalveluiden laadun turvaaminen on SuPerin keskeinen, tinkimätön tavoite.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085