9.1.2012

SuPer laatinut oppaan lähihoitajien oppisopimuskoulutuksesta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on laatinut oppaan lähihoitajan oppisopimuskoulutuksesta työelämän toimijoille. Oppaassa esitellään laadukkaan oppisopimuskoulutuksen perusasioita. Lähihoitajien oppisopimuskoulutus on ollut suosittu tapa suorittaa alan perustutkinto.  Vuonna 2010 lähihoitajaksi opiskeli oppisopimuskoulutuksella 5 490 ja tutkinnon suoritti oppisopimusmuotoisena yhteensä 1 268 henkilöä. SuPer pitää oppisopimuskoulutusta hyvänä, työelämään painottuvana koulutusmuotona, kun koulutus toteutetaan laadukkaasti.

Oppisopimuksella voidaan suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimuskoulutuksesta 80 prosenttia toteutuu työpaikalla työtehtävien yhteydessä ja koulutusta täydennetään teoriaopinnoilla oppilaitoksissa. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan palkkaa ja häntä koskevat normaalit palvelussuhteen ehdot.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman tarve kasvaa jatkossa voimakkaasti. Hallitusohjelmassa esitetään taloudellisen tutkimuslaitoksen arvio, jonka mukaan terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin sidotun työvoiman tarve vuonna 2025 on 1,24-kertainen vuoden 2005 tasoon verrattuna. Yksi suurimmista ammatillisen peruskoulutuksen lisäystarpeista on osoitettu sosiaali- ja terveysalalle.

Lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen laadukas toteuttaminen edellyttää tutkinnon perusteiden mukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä, eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden parissa työskentelyä. Työpaikoilta edellytetään tutkintoon soveltuvaa työtoimintaa, riittävästi koulutettua henkilökuntaa ja opiskelijalle nimetty henkilökohtainen työpaikkakouluttaja. Koulutus noudattaa Opetushallituksen määräystä tutkinnon perusteista. Työnantajalla tulee olla aitoa tahtoa kouluttaa oppisopimusopiskelijaa. Koulutuksen järjestäjällä on vastuu oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta ja laadunvalvonnasta.

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ovat lähihoitajia. SuPer edustaa sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan tehtävissä toimivia lähihoitajia ja pitää esillä lähihoitajakoulutuksen tuottamaa laaja-alaista osaamista sekä varmistaa osaltaan koulutuksen laatua. Liiton tietoon tulee jatkuvasti tilanteita, joissa oppisopimusopiskelijan oikeudet eivät toteudu. Opiskelijan ohjaukseen ei varata riittävästi resursseja. Työssäoppimisen ympäristöt eivät ole monipuolisia. Vailla alan aikaisempaa tutkintoaolevia oppisopimusopiskelijoita sijoitetaan työskentelemään vastuullisesti ilman asianmukaista ohjausta ja opetusta. He ovat jopa valvoneet yksin yövuoroissa. Tällainen tilanne aiheuttaa asiakkaille ja työntekijöille turvallisuusriskin.  SuPer on laatinut oppaan muun muassa estämään tällaisia tilanteita.

SuPeriin kuuluu yli 79 000 lähi- ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
suunnittelija Soili Nevala, (09) 2727 9157 ja suunnittelija Lena Öhman, (09) 2727 9153.

Opasta voi tiedustella Mira Kajanderilta, mira.kajander@superliitto.fi, (09)2727 9298. Opasta on saatavana sekä suomen- ja ruotsinkielellä.