25.2.2019

SuPer: Lähihoitajat eivät ole syypäitä KYSin talousongelmiin

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) mahdolliset henkilöstövähennykset vaarantavat potilasturvallisuuden ja henkilöstön jaksamisen. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ei hyväksy sitä, että hoitajat joutuisivat kärsimään KYSin talousongelmista.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt käynnistää KYSissä yhteistoimintaneuvottelut tavoitteenaan säästää henkilöstökuluista seitsemän miljoonaa euroa.

− KYSin vuodeosastojen potilaspaikoilla on aina erittäin paljon hoitoa ja kuntoutusta vaativia potilaita, joiden hoitoa ei voi vähentää tai heikentää. Ei siis voida olettaa, että budjetin alijäämän korjaa hoitohenkilöstö, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

− KYSin hallinnon sekä projekti- ja kehitystoiminnan kustannuksia ei saa maksattaa tinkimällä potilasta lähinnä olevien hoitajien riittävyydestä ja työhyvinvoinnista, Paavola linjaa.

Kuopiossa korkeamman sairastavuuden taustalla ovat etenkin mielenterveyden ongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sepelvaltimotauti. Monisairaiden potilaiden hyvä hoito ja potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää koko ajan riittävää lähihoidon ja huolenpidon henkilöstöä, jotta hoitojaksoille asetetut tavoitteet saavutetaan ja vältytään kalliilta komplikaatioilta, kuten painehaavoilta ja kaatumisilta.

Lähihoitajien osaaminen on tunnistettava ja hyödynnettävä

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenteella ja osaamisen nykyistä laaja-alaisemmalla hyödyntämisellä voidaan sekä alentaa kustannuksia että varmistaa osaavan henkilöstön riittävyys kaikissa tilanteissa. KYSissä lähihoitajien osaamista ei ole kunnolla tunnistettu ja otettu käyttöön. Tämä ei myöskään edistä sairaalan tavoittelemaa työurien pidentämistä.

KYSissä sairaanhoitajien suhteellinen osuus verrattuna toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin lähi- ja perushoitajiin on poikkeuksellisen suuri, kun otetaan huomioon potilaiden ikä ja hoidon tarve.

Lähihoitajan palkkakustannukset ovat noin 15 prosenttia pienemmät kuin sairaanhoitajan. SuPerin arvion mukaan sairaanhoitajan kustannukset saattavat olla korkeammat, koska osa työajasta kuluu kirjallisiin töihin ja vaativamman lääkehoidon toteutukseen. Kaikki tällaisiin tehtäviin käytetty aika on pois muilta potilaita.

Ajankäytön ongelmat yhdessä lähihoitajien riittämättömän määrän ja heidän osaamisensa alihyödyntämisen kanssa johtavat helposti pitkiin odotusaikoihin ilman apua ja valvontaa. Tämä rasittaa potilasta sekä kasvattaa hänen riskiään altistua komplikaatioille.

SuPer muistuttaa myös, että henkilöstöön kohdistuvat heikennykset vaurioittavat vakavasti KYSin työnantajakuvaa. Huono työnantajakuva puolestaan vaikeuttaa osaavan ja sitoutuneen työvoiman rekrytointia tulevina vuosina.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo, 09 2727 9292