13.9.2013

SuPer: Lähihoitajien soveltuvuus alalle varmistettava aina

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pitää tärkeänä, että kaikki lähihoitajaksi hakeutuvat niin nuoret kuin aikuiset testataan ja heidän soveltuvuutensa alalle varmistetaan. Mikäli koulutuksen aikana tulee esille soveltuvuuteen liittyviä ongelmia, on SORA-lain puitteissa mahdollisuus puuttua opiskelijan tilanteeseen. Pääsykokeilla ja soveltuvuustesteillä turvataan tulevaisuudessa osaavat ja korkeaan ammattietiikkaan sitoutuvat opiskelijat lähihoitajakoulutukseen. Tämä on myös edellytys sille, että ala säilyy vetovoimaisena.

Sosiaali- ja terveysalan ammateissa pääsykokeilla on pitkä historia. Pääsykokeiden merkitys on ollut ratkaiseva opiskelijaksi pyrkivien, työnantajien, asiakkaiden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tulevat lähihoitajat on testattu sekä oppimisvalmiuksien osalta että soveltuvuuden osalta.  Soveltuvuutta on arvioitu psykologisin testein, opettajien haastatteluin ja ryhmätehtävin.  Myös aikuiskoulutuksessa käytetään pääsääntöisesti pääsykokeita ja psykologisia soveltuvuustestejä ennen kuin näyttötutkinnon suorittaminen voi alkaa. Oppisopimuskoulutukseen on myös liitetty lisääntyvässä määrin soveltuvuuden testausta.  Pääsykokeet ja soveltuvuuden testaus on käytössä pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet on uudistettu ja yhteishakua kehitetty. Tämän syksyn ammatillisen koulutuksen yhteishaussa otetaan käyttöön uudistuneet valintaperusteet. Uudistuksen myötä kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen, mikäli sellainen järjestetään. Haku on tarkoitettu ensimmäistä toisen asteen koulutuspaikkaa hakeville, joilla ei ole perusopetuksen tai lukion jälkeen suoritettua ammatillista perustutkintoa, tai muuta ammatillista tai korkeakoulututkintoa.  Kaikkien hakijoiden kutsuminen pääsykokeeseen ei saa johtaa pääsykokeiden ja soveltuvuustestien karsimiseen kustannussyistä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on opiskelijan terveydentilaan liittyviä erityisvaatimuksia. Myös alan ammattietiikka velvoittaa pitämään huolta siitä, että tulevat lähihoitajat ovat kaikin puolin kykeneviä työskentelemään alan haastavissa tehtävissä. Lähihoitajan työ on ihmisten tukemista, auttamista ja hoitamista elämän eri vaiheissa. Asiakkaat ovat paljon apua tai tukea tarvitsevia, monella tavalla hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevia. He ovat usein monisairaita ja haavoittuvia. Siksi asiakkaiden, omaisten ja työnantajien on voitava luottaa siihen, että lähihoitajat ovat tutkinnon suoritettuaan alalle soveltuvia ja korkean ammattietiikan omaavia terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lähihoitajat kokoontuvat tänään perjantaina SuPerin Lähihoitajapäivään Helsingin Messukeskukseen. Osallistujia on vuosittain noin tuhat.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085