6.9.2016

SuPer: Lasten ja aikuisten oikeuksiin kuuluu terve sisäilma

SuPer on huolissaan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista. Suomessa altistuu noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille. Kouluissa ja päiväkodeissa altistuu lähes 259 000 lasta ja nuorta päivittäin huonolle sisäilmalle.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista. Suomessa altistuu noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille. Kouluissa ja päiväkodeissa altistuu lähes 259 000 lasta ja nuorta päivittäin huonolle sisäilmalle. Terveyshaittojen kustannukset ovat noin 450 milj. euroa vuodessa. Kustannuksia aiheuttavat sairauspoissaolot, alentunut työteho, heikentyneet oppimistulokset, nuorten syrjäytyminen ja työuran katkeaminen. Vihaiset äidit -ryhmä järjestää tänään mielenilmauksen terveen sisäilman ja lasten oikeuksien puolesta. SuPer on mukana tukemassa mielenilmausta.

SuPer vaatii kuntien rakennusten korjauksiin ja terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää suunnitelmaa ripeästi ja valtiolta nopeaa tukea rakentamiseen. Homeiden vuoksi sairastuneiden sosiaaliturva tulee saattaa pikaisesti kuntoon. Osaamisen parantamista tulee vauhdittaa sekä rakennus- että terveysalalla. Terveydenhuoltoalalla erityisesti hoitajien ja lääkäreiden tulee saada aiheeseen liittyvää perus- että täydennysosaamista lisää. Samalla tulee välittömästi perustaa sisäilmaan erikoistuneet poliklinikat. Asiallinen ja oikea-aikainen tiedottaminen on ensi arvoisen tärkeää sisäilmaongelmien kohdatessa. Lainsäädännön tiukentamiseen tähtäävä valmistelu tulee aloittaa.

Kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat 1,4 miljardia euroa. Korjaamalla rakennukset nopeasti lapset, nuoret ja työikäiset säilyvät terveempinä ja maksamme kustannukset nopeaan tahtiin takaisin vähenevinä terveyshaittakustannuksina. Sisäilmaongelmien on tiedetty aiheuttavan sairauksia jo 90-luvulta lähtien. Edelleen ollaan tilanteessa, jossa ennaltaehkäisyä ei ole. Sisäilman vuoksi sairastuneet jäävät ilman hoitoa. Potilas saa lääkkeitä, mutta jää muilta osin usein ilman apua.

Koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja

THL:n tuoreen tutkimuksen (2016) mukaan noin 43 prosenttia oppilaista kertoi kärsineensä lukuvuoden aikana yhdestä ja useammasta ylähengitysteiden oireesta (tukkoinen nenä, nuha, kuiva tai kipeä kurkku, käheä ääni, kuiva tai limainen yskä, kuume). Kouluissa, joissa rehtori kertoi olevan kosteus- ja homevaurioita, oli oireilevia 1,8 kertaa enemmän kuin vauriottomissa kouluissa.

Päiväkodeissa ja kouluissa työntekijöitä kielletään kertomasta sisäilmaongelmista vanhemmille. On tavallista, että sisäilmaongelmiin puututaan liian myöhään. Ennakoivaa korjaamista ei ole, vaan havahdutaan tilanteeseen vasta, kun on jo paljon oireilevia. Sisäilmaepäilyn herätessä työnantajien tulisikin ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin lasten, nuorten ja työntekijöiden oireilun selvittämiseksi ja altistuksen lopettamiseksi. Ei riitä, että yksi oireileva työntekijä siirretään toisiin tiloihin. Samanaikaisesti tulisi tehdä oirekyselyt muille henkilöille. Oireilun koko laajuuden selvittäminen on tehtävä välittömästi ja aloitettava ennalta ehkäisevä työ muiden henkilöiden osalta. Tiedottaminen pitää myös tehdä samanaikaisesti. Sisäilmaongelmaisen päiväkodin, koulun ja työpaikan kaikki ihmiset tulee siirtää nopeasti väistötiloihin.

SuPerissa on kaikkiaan lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085