31.3.2010

SuPer melko tyytyväinen yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulokseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen yksityisellä sosiaalipalvelualalla 30.3. saavutettuun 
neuvottelutulokseen. Saavutettuun sopimukseen sisältyy kaksi yleiskorotusluonteista 
palkankorotusta, jotka molemmat kohdistuvat työntekijöiden henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin 
ja taulukkopalkkoihin. Palkkoja korotetaan 1.4.2010 alkaen 0,6 %. Toinen palkankorotuserä 
sijoittuu syksyyn, jolloin 1.10.2010 alkaen palkkoja korotetaan 0,5 - 0,9 %. Sopimuskausi päättyy 
31.1.2012.

SuPer on melko tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen. Sopimukseen sisältyy selkeyttäviä 
esimerkkejä muun muassa vuosiloman kertymisestä ja hälytyskorvauksesta. Myös 
luottamusmiessopimusta uudistettiin ja työsuojeluvaltuutetuille maksettavasta korvauksesta 
sovittiin.

Sopimuskausi on 1.3.2010 - 31.1.2012. Vuoden 2011 mahdollisista palkankorotuksista neuvotellaan 
alkuvuodesta 2011 ja korotukset tulisivat voimaan aikaisintaan 1.6.2011. Mikäli vuodelle 2011 
sovitaan palkankorotuksia, jaetaan ainakin osa niistä paikallisena eränä. Ellei yhteisymmärrystä 
korotuksista liittojen kesken saavuteta, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.5.2011.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yleissitovana esim. sosiaalialan 
palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin.

SuPeriin kuuluu 75 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Juhani Palomäki, puh. 044 569 2634 
Lakimies Tuomas Hyytinen, puh. 050 561 7890