14.3.2012

SuPer mukana Vanhuus rokkaa -hyväntekeväisyyskonserteissa

Tänään 14.3.2012 käynnistyy Vanhuus rokkaa -hyväntekeväisyyskonserttien kiertue, jonka ensimmäisenä konserttipaikkana on Oulu. Konsertin avulla kerätään varoja seniori- ja vanhustyön tukemiseen. SuPer on yhteistyökumppanina Vanhuus rokkaa -kampanjassa, sillä arvokas vanhuus ja sen turvaaminen on yksi liiton keskeisistä tavoitteista. Seniori- ja vanhustyö tarvitsee konkreettisia tekemistä ja tukitoimenpiteitä, jotta me kaikki voisimme elää arvokkaan vanhuuden. Oulun konsertissa on paikalla myös SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki.

Vanhuspalvelulaki on valmisteilla ja ohjausryhmä luovuttaa esityksensä maaliskuussa. SuPer on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan valmisteluihin, jotta lakiin saataisiin henkilöstömitoitus. Kentältä saapuvat viestit ovat todella huolestuttavia. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittämättömästi ja asiakkaiden turvallisuus on vaarantunut monin paikoin. Palveluja tuottavat julkiset ja yksityiset työnantajat eivät noudata suosituksia henkilöstömitoituksista. Kotihoidossa ei ole käytössä edes suosituksia. Laitos- ja kotihoitoon tarvitaan laki henkilöstömäärästä ja sanktiot lain noudattamatta jättämisestä. Vanhusten hyvä, laadukas ja turvallinen hoito on turvattava. Tämä toteutuu vain, jos koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi.

SuPeriin kuuluu yli 80 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634
SuPerin tiedotuspäällikkö Sari Tirronen, 050 385 8043