26.11.2010

SuPer neuvottelee kaikkien hoitajien palkoista

SuPerin edustajisto kokoontui tänään keskustelemaan tulevasta neuvottelukierroksesta. 
Kuntasektorin neuvottelut vuoden 2011 palkankorotuksista käydään tammikuun 2011 loppuun 
mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, KVTES 2010-2011 on irtisanottavissa päättymään 
helmikuun 2011 loppuun.

TNJ / SuPer neuvottelee hoitohenkilökunnan palkankorotuksista vuodelle 2011. SuPerin tavoitteena 
on saada koko hoitohenkilökunnalle yleiskorotus keväälle 2011 ja paikallinen erä syksyyn 2011.

Tehy-pöytäkirjan perusteella ei ole tulossa korotuksia tehyläisille vuonna 2011, koska henkilöstön 
määrä sosiaali- ja terveydenhuollossa on lisääntynyt enemmän kuin pöytäkirjan ehdot edellyttävät. 
SuPer neuvottelee siis myös tehyläisille tulevista korotuksista. Tehy on sidottu työrauhaan vuoden 
2011 loppuun saakka.

SuPerin edustajiston mukaan yleiskorotus on välttämätön ostovoiman turvaamiseksi. SuPeriin kuuluu 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634