9.2.2010

SuPer neuvotteli palkankorotukset kaikille hoitajille

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin hallitus sekä 
neuvottelujärjestö TNJ hyväksyivät tänään neuvottelutuloksen, joka saavutettiin perjantaina 
5.2.2010 kunta-alan palkkaneuvotteluissa. SuPerin hallitus pitää sopimusta kohtuullisena 
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, vaikka Tehyn neuvottelema pöytäkirja rajoittikin SuPerin 
tavoitteiden saavuttamista. SuPer neuvotteli palkankorotukset kaikille superilaisille hoitajille.

Neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan 0,9 prosenttia kunta-alan palkkasummasta. Tähän 
sisältyy erisuuruisia palkankorotuksia ammattiryhmittäin. Mm. hoitajille eli superilaiselle 
jäsenkunnalle kohdennetaan 1,3 prosenttia 1.2.2010 alkaen samapalkkaisuuden mukaan, perusteena 
naisvaltaisuus.

Samapalkkaisuuserä perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2005 allekirjoittamaan 
samapalkkaisuusohjelmaan ja hallitusohjelmassa vuosille 2007-2010 asetettuihin tavoitteisiin. 
SuPerin hallitus pitää erittäin tärkeänä, että samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan edelleen ja maan 
hallitus sitoutuu jatkossa voimakkaammin asettamiinsa tavoitteisiin.

Sopimuskausi on 1.2.2010-31.12.2011. Sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa päättymään 
28.2.2011. Palkankorotuksista, jotka tulevat voimaan aikaisintaan 1.5.2011, sovitaan 31.1.2011 
mennessä.

Sopimukseen sisältyy myös 1.9.2010 alkaen 0,7 %:n tuloksellisuuserä sekä palkkojen 
alarajakorotuksia 1.2.2010 alkaen.

SuPeriin kuuluu yli 74 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634