15.11.2011

SuPer-Nuoret: Työnilo karkuteillä

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin nuoret jäsenet ovat huolissaan nuorten 
lähihoitajien jaksamisesta. Nuorilta vaaditaan työelämässä paljon ja usein vedotaan siihen, että 
nuori kyllä jaksaa. 

Moni valmistuu lähihoitajaksi jo 18-vuotiaana. Alle kolmekymppisenä on jo kymmenen vuotta 
työuraa takana. Harva saa heti alkuun vakituisen työpaikan, ja moni joutuu työskentelemään 
sijaisena pitkiäkin aikoja. Sijaisuuksia saatetaan pätkiä, ja lomia maksetaan rahana. Työpaikat 
saattavat vaihtua tiuhaankin. Samaan aikaan pitäisi perustaa perhe. Paineita tulee niin työstä kuin 
siviilielämästäkin. Lähestulkoon aina, jossain vaiheessa, väsymys iskee.

Hoitotyö on sekä henkisesti että fyysisesti rankkaa ja on ehdittävä pitää huolta myös itsestään. 
Työssä jaksamiseen vaikuttaa hyvin pitkälti työilmapiiri. Jos töissä on hyvä olla, jaksaa siellä 
pidempään. Usein nuorille annetaan paljon vastuualueita, koska ajatellaan, että "kun on nuori, kyllä 
se jaksaa".

Uudessa työpaikassa ei aina saa kunnon perehdytystä, koska hoitajia on liian vähän. Siitäkin 
huolimatta, että hyvällä perehdytyksellä lisätään tehokkuutta, mikä on hyödyksi niin työnantajalle 
kuin työkavereillekin. Hyvä perehdytys kuuluu jokaiselle.

Työnilo ja - imu katoaa nuoreltakin, kun tehtävää on liikaa. Tehtävät työpaikoilla tulee jakaa 
tasapuolisesti, eikä kuormittaa muutamia hoitajia. Työhyvinvointimme koostuu monesta tekijästä, 
kuten työntekijän terveydestä ja jaksamisesta, työympäristön turvallisuudesta ja hyvästä työn 
hallinnasta, työilmapiiristä sekä johtamisesta.

Moni alle 35-vuotias hoitaja vaihtaa alaa. Syitä ovat loppuun palaminen, huono palkkaus, pätkätyöt 
ja arvostuksen puute. Moni hoitaja ei välttämättä tee päivääkään hoitoalan työtä, vaan hakeutuu jo 
heti valmistuttuaan muihin koulutuksiin ja tehtäviin. Tämä on harmillista, koska hoitajia tarvittaisiin 
koko ajan enemmän.

Hoitajat tahtoisivat tehdä työtä sydämellään, mutta se ei valitettavasti enää onnistu nykyisellä 
tahdilla. Aina ei ole mahdollisuuksia tehdä edes välttämättömiä toimia resurssien puutteen vuoksi. 
Hoitohenkilökuntaa on liian vähän. Se on pois ennen kaikkea asiakkailta.

SuPer-Nuoret vaativat lisää hoitajia työpaikoille, että nuoret jaksavat työssä vielä 40 vuotta. SuPer-Nuoret vaativat myös puuttumista työelämän epäkohtiin, jotta nuorilla hoitajilla säilyisi työnilo ja motivaatio vielä pitkään.

SuPeriin kuuluu yli 79 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa: 
SuPer-Nuorten (SuNu) puheenjohtaja Suvi Harlin 045 111 7395 Suunnittelija Sari Erkkilä, SuPer 
kehittämisyksikkö 050 341 6079